ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

孩子 แปลว่า
(孩子 อ่านว่า háizi)

เด็ก ภาษาจีน 孩子
เด็กที่ดี เด็กดี ภาษาจีน 好孩子
เด็กที่น่าสงสาร เด็กยากจน ภาษาจีน 可怜的孩子
สูญเสียลูก ภาษาจีน 失去孩子
นิสัยเด็กๆ ลักษณะเด็กๆ ประสาเด็ก ภาษาจีน 孩子

ตัวอย่างประโยค 孩子 ภาษาจีน

你捡来那孩子时我就告诉过你
神父说, 你做了好事, 孩子
孩子
你怎么又和别的孩子打架了 宝贝?
我们在孩子出生前一年结婚…
克拉玛太太 , 你爱你的孩子吗 ?
我甚至沒見過這孩子
…要聆听孩子说话…
你和我們的孩子會老去
你们最好下决心处理掉孩子
那你可以告诉他 自己的太太要生孩子了 丈夫却不在身旁陪伴
真的吗 我的孩子才三岁
孩子
我想他是個好孩子
我想他是个好孩子
你從未見過一個成年的孩子死去
孩子们 别那么做 而你们这些浑蛋 赶快离开这里
你的行为举止就像个生了气的孩子
你妻子会跟你离婚 你再也不会见到你孩子
孩子, 什麼問題?
孩子, 什么问题?
你要把孩子也带走?
孩子们上课还要戴手套的
孩子犯了个错误
但他是个孩子
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. เด็ก ภาษาจีน
 2. กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ยูนิเซฟ ภาษาจีน
 3. นิสัยเด็กๆ ลักษณะเด็กๆ ประสาเด็ก ภาษาจีน
 4. เด็กฝึกงาน ฝึกงาน ภาษาจีน
 5. เด็ก ๆ ภาษาจีน
 6. เด็กฝึกงาน แพทย์ฝึกหัด ภาษาจีน
 7. เด็กที่น่าสงสาร เด็กยากจน ภาษาจีน
 8. เด็ก ภาษาจีน
 9. เด็กฝึกงาน ฝึกงาน ภาษาจีน
 10. เด็กที่ดี เด็กดี ภาษาจีน
Topics:
孩子 เด็ก ภาษาจีน

ใส่ความเห็น