ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

等 แปลว่า
(等 อ่านว่า děng)

รอ ระดับ ภาษาจีน
รอสักครู่ ภาษาจีน 一下
รอ ภาษาจีน
ความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน ภาษาจีน 平
พอ… ก็… ภาษาจีน
เท่ากับ ภาษาจีน
ที่แตกต่างกัน ไม่เท่ากัน เหลื่อมล้ำ ภาษาจีน 不
รอสักครู่ ภาษาจีน 稍
อันดับ เกรด ภาษาจีน
สอดคล้องกัน ที่สอดคล้องต้องกัน ภาษาจีน 全
ในระดับเดียวกัน ภาษาจีน 同
ที่รอคอย ภาษาจีน
เท่าๆ กัน เท่าๆ กับ ภาษาจีน 相
ศาลสูง ภาษาจีน 高法院
ชั้นหนึ่ง ภาษาจีน 头
รอเก้อ ภาษาจีน 白
รอสักครู่ ภาษาจีน
รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ภาษาจีน 腰三角形
การศึกษาสูง การศึกษาขั้นสูง ภาษาจีน 高教育

ตัวอย่างประโยค 等 ภาษาจีน

他来的时候
洛奇
我们在的时候要做些什么?
我要拿一個下用
他们在排队判决
所以一定要最后去拿电池
至少到你爸爸回来接你
大家准备好了吗? 到我说开门 你就开门 然后躺下来
现在是三点半, 继续
我知道, 但是他们在
你忏悔, 福特上校
我們回倫敦之後 我會給他電話的
雷納多 在這
我知道, 但他们在
我们走后 给他一杯水
他们在待您的审判
紐約的美好生活正著我們呢
我不能接受這個 我不能
一下 杰西 那是个意外 我发誓
能不能请你到明天?
我走了你再打开 好吗?
你射中我的背部, 丟下我
你射中我的背部, 丢下我
我想你到元旦以后会比较好
你今天会知道你的星, 不是吗?
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. วงกลม รอบวง แหวน ภาษาจีน
  2. รอรับคำสั่ง รอคอยคำสั่ง ภาษาจีน
  3. ร.อ. กัปตัน ภาษาจีน
  4. รอ ภาษาจีน
等 รอ ระดับ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น