ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

那 แปลว่า
(那 อ่านว่า nà)

ที่ นั่น ภาษาจีน
นับว่า กล่าวคือ ภาษาจีน
เหล่านั้น บรรดา ภาษาจีน
อันนั้น คนนั้น ภาษาจีน
ที่นั่น ภาษาจีน
แล้วก็ แล้ว อย่างนั้น ภาษาจีน
ที่นั่น ภาษาจีน 在
ตรงนั้น ภาษาจีน
ด้วยวิธีนี้ แบบนั้น ภาษาจีน
ที่นั่น ภาษาจีน
ในเวลานั้น ภาษาจีน 个时候
มหาบุรุษ บุรุษ ภาษาจีน 个男人
แบบนี้ เช่นนั้น ภาษาจีน 像
เด็กชาย ภาษาจีน 个男孩
ถ้าเป็นเช่นนั้น ถ้าเป็นแบบนั้น ภาษาจีน 如果
อันนั้น ตัวนั้น ภาษาจีน 一个
ตั้งแต่นั้นมา ภาษาจีน 从以后
เข้าไปใน… ภาษาจีน 进入

ตัวอย่างประโยค 那 ภาษาจีน

是的, 但请先燻过些霜
你捡来孩子时我就告诉过你
一晚也是科普把登斯 打下擂台的一晚
不會是個高尚的聖人警察吧
而从时起 我就彻底觉醒了
就赶快修好
麼, 約翰·奧德曼
還好, 是存錢的地方
奎尔 我被困住了 我到不了米兰号
別管警察
如果是样 谁还会想要我呢?
就请你带我们去车站吧
我會收拾些混蛋的
你收回句話
一次 兄弟
个印第安人怎么会从你这儿把火车偷走
欢呼吧 放弃你们
但我不用支, 是用这支
個竊賊是怎麼回事?
边还有一两个小伙子
也不好, 不是嗎?
银行又不是一家 你们抓到了厄尔温, 还有另外四个人的画像
但愿你有比更好的东西
哦, 我可以拿你的鑰匙嗎?
如果你今天回到
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. สำคัญมาก ที่สำคัญมาก ภาษาจีน
 2. ไอ้เลว คนระยำ(คำที่ใช้ด่าคน) ภาษาจีน
 3. ที่สอดคล้องกัน เป็นเอกฉันท์ ภาษาจีน
 4. สร้าง ที่สร้างขึ้น ภาษาจีน
 5. ที่เป็นมิตร เป็นมิตร ภาษาจีน
 6. ที่มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ ภาษาจีน
 7. แบบอย่าง ล(ที่มีมาก่อน) กรณี ภาษาจีน
 8. ลำดับที่ อันดับที่ ภาษาจีน
 9. ไม่ยุติธรรม ที่ไม่เป็นธรรม ภาษาจีน
 10. ในฐานะที่เป็น ภาษาจีน
那 ที่ นั่น ภาษาจีน

ใส่ความเห็น