ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

告诉 แปลว่า
(告诉 อ่านว่า gàosù)

บอก ภาษาจีน 告诉

ตัวอย่างประโยค 告诉 ภาษาจีน

你捡来那孩子时我就告诉过你
告诉过你在餐厅喝果汁 不准再把东西带到这里
我是来告诉
但我告诉
好 我告诉
天啊 ! 好 , 我告诉你 你要知道妈咪去哪里 ?
告诉我一切了吗?
我不管他们说什么 告诉他们想要就要付钱
如果我知道什么 我一定会告诉你的
或许你最终会告诉她真相
我今天要去爹那里吃饭; 我该告诉他我们分居了?
然后你还得告诉
不管你想起什么 马上打电话告诉我 记住了吗?
告诉过你们多少次了 我爸爸是个…
告诉他们 今晚我们要开一个重要会议
你是否告诉你前妻…
回去告诉你的主人 我会为她保住她的钱
老天, 你能不能闭嘴 我会告诉你们这个该死的故事的
首先 你得告诉我们把钱藏在哪儿了
然后我再告诉你们如何处理那笔钱
那你可以告诉他 自己的太太要生孩子了 丈夫却不在身旁陪伴
告诉他, 这是“正统”
告诉我战争故事, 我想听 战争故事?
告诉对方还有对方的律师…
告诉你的朋友
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ส่วนหนึ่งของทั้งมวล ศัพท์บอกจำนวน ภาษาจีน
  2. บอก ภาษาจีน
  3. บอกให้ทราบ แจ้งให้ทราบ ภาษาจีน
  4. คัน(ศัพท์บอกจำนวนรถ) ภาษาจีน
  5. บอกตรงๆ นะ ไม่ได้ว่านะ ภาษาจีน
  6. รีม(ศัพท์บอกจำนวนกระดาษ) ทำให้ ภาษาจีน
  7. บอก เล่า ระบาย ฟ้องร้อง ภาษาจีน
  8. บอก ฟ้อง ภาษาจีน
Topics:
告诉 บอก ภาษาจีน

ใส่ความเห็น