หลัก ประถม ภาษาจีน

主 แปลว่า
(主 อ่านว่า zhǔ)

หลัก ประถม ภาษาจีน
ความคิด ภาษาจีน
โคน บิชอป สังฆนายก ภาษาจีน
หลัก ประถม รายใหญ่ วิชาเอก ภาษาจีน
ท่านประธาน ประธาน ภาษาจีน
ผู้อำนวยการ อยู่ในความดูแล ภาษาจีน
ประชาธิปไตย การปกครองระบอบประชาธิปไตย ภาษาจีน 民
ตัวละครหลัก ภาษาจีน
เจ้าภาพ เจ้าของบ้าน ภาษาจีน
พระเจ้า บุรพาจารย์ ภาษาจีน
ริเริ่ม ความคิดริเริ่ม ภาษาจีน
นักแสดงนำหญิง นักแสดงหญิง ภาษาจีน 女
นำแสดงนำ แสดงเป็นตัวเอก ภาษาจีน
หัวข้อเรื่อง แก่นเรื่อง ภาษาจีน
เจ้าหญิง ภาษาจีน 公
หลักคำสอน ลัทธิ ภาษาจีน
เจ้าของที่ดิน ภาษาจีน 地
นักร้องนำ ภาษาจีน
โฮสต์ เจ้าภาพ ภาษาจีน 持人
รองประธาน ภาษาจีน 副
คาทอลิก ภาษาจีน 天教徒
แม่บ้าน ภาษาจีน 家庭
ผู้แสดงนำฝ่ายชาย ดารานำชาย ชูโรง ภาษาจีน 男
นายจ้าง ผู้ว่าจ้าง ภาษาจีน 雇
ปฏิคม เจ้าของงาน ภาษาจีน 女

ตัวอย่างประโยค 主 ภาษาจีน

《夜之女王》題曲
我告訴您 我演的愛米麗 觀眾都被感動得嚎啕大哭了
(塔城民報:麥納瑪拉
成為系任的機會
聽著 我有個意 你叫什麼
回去找你的人吧
突發奇想, 也許不是個好
我的人派我来见你
通缉令不是我们贴的 那是警长的
這…這是個壞
华府战派力求兵援叙利亚叛军
我们该买个新的 买吧;你是一家之
我的儿子是欧洲最好的印度厨…
回去告诉你的人 我会为她保住她的钱
15个普利策奖得
你從哪裡冒出來一個這麼不成熟和愚蠢的意?
是你們給了我這個
這樣好了, 我有個
这样好了, 我有个
我沒改變意前 你不准出屋子
“正逐步迈向下个三星厨”
上天做
实际上 这是我文章的
是唯一可以 深化题 创造新事物 的方式
要是为贫困的学校募捐

ใส่ความเห็น