หลัก ประถม ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

主 แปลว่า
(主 อ่านว่า zhǔ)

หลัก ประถม ภาษาจีน
ความคิด ภาษาจีน
โคน บิชอป สังฆนายก ภาษาจีน
หลัก ประถม รายใหญ่ วิชาเอก ภาษาจีน
ท่านประธาน ประธาน ภาษาจีน
ผู้อำนวยการ อยู่ในความดูแล ภาษาจีน
ประชาธิปไตย การปกครองระบอบประชาธิปไตย ภาษาจีน 民
ตัวละครหลัก ภาษาจีน
เจ้าภาพ เจ้าของบ้าน ภาษาจีน
พระเจ้า บุรพาจารย์ ภาษาจีน
ริเริ่ม ความคิดริเริ่ม ภาษาจีน
นักแสดงนำหญิง นักแสดงหญิง ภาษาจีน 女
นำแสดงนำ แสดงเป็นตัวเอก ภาษาจีน
หัวข้อเรื่อง แก่นเรื่อง ภาษาจีน
เจ้าหญิง ภาษาจีน 公
หลักคำสอน ลัทธิ ภาษาจีน
เจ้าของที่ดิน ภาษาจีน 地
นักร้องนำ ภาษาจีน
โฮสต์ เจ้าภาพ ภาษาจีน 持人
รองประธาน ภาษาจีน 副
คาทอลิก ภาษาจีน 天教徒
แม่บ้าน ภาษาจีน 家庭
ผู้แสดงนำฝ่ายชาย ดารานำชาย ชูโรง ภาษาจีน 男
นายจ้าง ผู้ว่าจ้าง ภาษาจีน 雇
ปฏิคม เจ้าของงาน ภาษาจีน 女

ตัวอย่างประโยค 主 ภาษาจีน

《夜之女王》題曲
我告訴您 我演的愛米麗 觀眾都被感動得嚎啕大哭了
(塔城民報:麥納瑪拉
成為系任的機會
聽著 我有個意 你叫什麼
回去找你的人吧
突發奇想, 也許不是個好
我的人派我来见你
通缉令不是我们贴的 那是警长的
這…這是個壞
华府战派力求兵援叙利亚叛军
我们该买个新的 买吧;你是一家之
我的儿子是欧洲最好的印度厨…
回去告诉你的人 我会为她保住她的钱
15个普利策奖得
你從哪裡冒出來一個這麼不成熟和愚蠢的意?
是你們給了我這個
這樣好了, 我有個
这样好了, 我有个
我沒改變意前 你不准出屋子
“正逐步迈向下个三星厨”
上天做
实际上 这是我文章的
是唯一可以 深化题 创造新事物 的方式
要是为贫困的学校募捐
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. หลัก ประถม รายใหญ่ วิชาเอก ภาษาจีน
  2. ประถม หลัก ภาษาจีน
主 หลัก ประถม ภาษาจีน

ใส่ความเห็น