ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

要 แปลว่า
(要 อ่านว่า yào)

ต้องการ ภาษาจีน
จำเป็นต้อง ความจำเป็น ภาษาจีน 需
ไม่จำเป็น ไร้ประโยชน์ ไม่ต้องการ ภาษาจีน 不
ตราบใดที่ ภาษาจีน 只
ที่สำคัญ สำคัญ ภาษาจีน 重
ข้อเรียกร้อง ภาษาจีน
ถ้า ภาษาจีน
จำเป็น ภาษาจีน 必
ฉันต้องการ… (ครับ/ค่ะ) ภาษาจีน 我想
อยากรู้ ต้องรู้ ภาษาจีน 知道
สำคัญมาก ที่สำคัญมาก ภาษาจีน 很重
มิฉะนั้น หรืออีกนัยหนึ่ง ภาษาจีน
สำคัญที่สุด ที่สำคัญที่สุด ภาษาจีน 最重
หลัก ประถม รายใหญ่ วิชาเอก ภาษาจีน 主
ไม่สำคัญ ภาษาจีน 不重
ขนาดใหญ่ที่สุด เป็นใหญ่ ภาษาจีน
ที่สำคัญที่สุดคือ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ภาษาจีน 最重的是
ระวังตัว ความระมัดระวัง ภาษาจีน 小心
สนิทสนม สนิทสนมมาก ภาษาจีน
เกินต้องการ ภาษาจีน 需更多
แขกคนสำคัญ ภาษาจีน
อย่าไป! ภาษาจีน 不
จุด ประเด็นสำคัญ ภาษาจีน
รุนแรง เร่งด่วน สำคัญ ภาษาจีน
สิ่งที่สำคัญ สิ่งสำคัญ ภาษาจีน 重的事情

ตัวอย่างประโยค 要 ภาษาจีน

逃避
我们需担心的
哦, 我报告一件…
他毁坏我的财产 抢我的火车 威胁别人不坐我的火车
我只需一点点时间
一块钱就行了
永远记住罪恶
不是你想单枪匹马地跟他们拼命
因為我們繼續讓你接受教育
如果是那样 谁还会想我呢?
哦 不 杰西 不
没有人想去炸卫星
有人… 冰块吗?
忏悔
你需一个经理人
顯然你有話說, 說吧!
如果还上诉 , 花费更多
怎么和我们会合?
劳瑞, 不听她们的
整个欧洲都会我的首级
拜託不是宿舍 拜託不是宿舍
停 比利 , 脚不
我们在等的时候做些什么?
他有没有说我们为什么相信他?
动!
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ต้องการ ความปรารถนา ภาษาจีน
  2. ต้องการความลึก ภาษาจีน
  3. ต้องการ เจตนา ภาษาจีน
  4. ต้องการเปลี่ยน ภาษาจีน
  5. ฉันต้องการ… (ครับ/ค่ะ) ภาษาจีน
  6. จำเป็นต้อง ต้องการ ภาษาจีน
  7. ต้องการ อยากจะ ภาษาจีน
要 ต้องการ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น