ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

因为 แปลว่า
(因为 อ่านว่า yīnwèi)

เพราะ ภาษาจีน 因为
เพราะว่ามันเป็น เพราะมันเป็น ภาษาจีน 因为它是

ตัวอย่างประโยค 因为 ภาษาจีน

公司很多人很不爽 因为我把这个客户交给你
我来是因为我关心乔安娜
今天是周六 , 所以很少人来 因为他们都放假了
或许是因为他真的很厉害 我不知道
因为死亡是存在的
因为我不肯原谅你们
用牛肝菌, 因为这…
因为光是人类
因为这里的人不喜欢吃那些东西
因为我在想
因为我也在场
因为你知道是谁放的火, 不是吗?
因为迪柏需要个柜 迪柏可以争冠军
因为看到了带给西班牙的这一切
我们决不因为拒绝和禁止被罚
因为我蠢
因为波士尼亚人攻击塞尔维亚人
因为在今晚 所有故去的人
因为你们针对马克.惠特克 比针对那个安德列斯来得容易
因为你在虚无知地
知道为什么吗? 因为我昨晚打得好好 你应该来看
因为你太蠢了
你打得那样无力 因为你失了平衡
你这个没有用的人 我没结婚也是因为
ขาคู่因为我在向您这样的人寻求帮助
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ท้อใจ(เพราะผิดหวัง) เศร้าซึม ภาษาจีน
  2. เพราะว่ามันเป็น เพราะมันเป็น ภาษาจีน
  3. ใช้ ด้วย ตาม เพราะ ภาษาจีน
因为 เพราะ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น