ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

十 แปลว่า
(十 อ่านว่า shí)

สิบ ภาษาจีน
พรรษ ทศวรรษ ภาษาจีน
สิบสอง ภาษาจีน
30 สามสิบ ภาษาจีน 三
สิบเอ็ด ภาษาจีน
เต็มที่ มาก ภาษาจีน
ยี่สิบ ภาษาจีน 二
หนึ่งแสน ภาษาจีน
เจ็ดสิบ ภาษาจีน 七
สี่สิบ ภาษาจีน 四
ห้าสิบ ภาษาจีน 五
แปดสิบ ภาษาจีน 八
อันดับที่สิบ ภาษาจีน 第
ตุลาคม ภาษาจีน
เต็มรูปแบบ เต็ม ภาษาจีน
หลายสิบ นับสิบ ภาษาจีน 数
หกสิบ ภาษาจีน 六
พฤศจิกายน ภาษาจีน 一月
กากบาท ภาษาจีน
กระบอง ภาษาจีน 二一点
ทางแยก สี่แยก ภาษาจีน 字路口

ตัวอย่างประโยค 十 ภาษาจีน

今晚 我 安吉爾·杜普裏 一個從業年的紐約郵報攝影記者
我们必须警告他们 数亿的人会灭亡的
這是一張美元的支票
妈嫁给那个人二年了
將他從字架上抬下來 安葬在山洞
在准一点就进了, 第八洞 我赌20元
但是先生 你们一公亩只出一块钱 我可是花了一公亩五块钱买下来的
為什麼你不能找開二美元
有没有人出两百二五?
他說 這套公寓我們可能淨賺萬美元
年的教授生涯
洛奇 你坚持到底 打了五个回合 你觉得怎样?
至少覆盖五
媽嫁給那個人二年了
那东西离地面有二英尺高
都清楚了, 三点分 三点四再对表
每五年左右
反正在七世紀, 我遇見了一個人
找回的钱的百分之
已到了第五回合 也是最后回合
凯特琳六岁 而我们都老了!
我也不分自在
分清楚 我们没有武器
八個月前申請合法狩獵證書
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. หลายสิบ นับสิบ ภาษาจีน
  2. อันดับที่สิบ ภาษาจีน
  3. สิบล้าน ภาษาจีน
Topics:
十 สิบ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น