ร่ำร้อง ถาม ไถ่ถาม ภาษาจีน

问 แปลว่า
(问 อ่านว่า wèn)

ร่ำร้อง ถาม ไถ่ถาม ภาษาจีน
ปัญหา ภาษาจีน
ที่ปรึกษา ผู้ให้คำปรึกษา ภาษาจีน 顾
การเยือน แวะเยี่ยม การเข้าถึง ภาษาจีน 访
สงสัย ข้อสงสัย ภาษาจีน 疑
คำพูดที่แสดงความเคารพใช้ในการขอร้องให้อีกฝ่ายตอบคำถาม ภาษาจีน 请
ตั้งคำถาม ภาษาจีน 提
ปัญหาบางอย่าง บางประเด็น ภาษาจีน 一些
การแก้ไขปัญหา การแก้ปัญหา ภาษาจีน 解决
ความนับถือ อาศิรพจน์ ภาษาจีน
การสอบสวน สอบปากคำ ภาษาจีน 审
ตอบคำถาม ภาษาจีน 回答
สอบถาม ปรัศนี ถามถึง ภาษาจีน 询
การเรียนรู้ การเล่าเรียน ภาษาจีน 学
การแก้ไขปัญหานี้ แก้คดี ภาษาจีน 解决这个
ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ภาษาจีน 法律顾
สอบถาม ซักถาม ซักไซ้ ภาษาจีน 盘
ถกปัญหา ภาษาจีน 讨论这个
ปัญหาส่วนตัว ภาษาจีน 个人
ผู้สัมภาษณ์ ภาษาจีน 访

ตัวอย่างประโยค 问 ภาษาจีน

克拉玛先生 , 回答
如果有人
他们的第一个题是:
这是题所在
那就是你的题了
我们想阿波罗几个
那正是
但首先要洛奇 你怎么会来到冷藏库训练的?
一旦我们到达地面 这些都不是
菲利普太太 , 请回答
毫无疑
但我不觉得有
还真是个题, 大多数
他来不了了 让我捎个
我没有题了
我斗胆一句, 为何你哪里也不去?
发生啥了? 别
我知道你很忙;但我有个
你可以一天2 5 小时仰赖我 一周8 天也没
如果你在没有律师的情况下回答
我要扪心自, 同志们: 我们为我们公民的业余时间做了一切…..
是 , 请哪位 ?
没有题 小西
你不能都不就把我飞船给拆了!

ใส่ความเห็น