ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

哦 แปลว่า
(哦 อ่านว่า ó)

โอ้ ภาษาจีน

ตัวอย่างประโยค 哦 ภาษาจีน

, 我要报告一件…
不 杰西 不要去
, 对不起
, 那我可以拿你的鑰匙嗎?
你在干什么?, 不, 不, 不
, 停一下
, 是她寫的
, 總是能拿些給樂施會
, 可恶
, 親愛的, 你太古板了
没有 就我自己 No. It’s just me. Oh.
, 我必須說, 這篇文章棒極了
, 戈登來這兒了!
没什么事儿
, 這就是愛, 對嗎?
, 对不起, 约翰早些时候打电话 说有关卖地毯的人
, 你在開玩笑
呵呵, 出去散步?!
, 上帝
, 那个太清淡了
!
, 也許我說了不該說的話
, 上帝啊
我不是大厨, 只是一般的厨师
我们知道你在里面 我们能看见你
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. โอ้พระเจ้า! ภาษาจีน
  2. มาริโอ้ เมาเร่อ ภาษาจีน
  3. รัก โอ๋ พะเน้าพะนอ ภาษาจีน
  4. อา โอ้ ภาษาจีน
  5. เอ้ย โอ้พระเจ้า ภาษาจีน
  6. โอ้(คำอุทานแสดงว่าเข้าใจ) ภาษาจีน
Topics:
哦 โอ้ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น