กำลังมองหา ค้นหา ภาษาจีน

找 แปลว่า
(找 อ่านว่า zhǎo)

กำลังมองหา ค้นหา ภาษาจีน
ค้นหา พบ ภาษาจีน
ไปหา ตามหา ภาษาจีน 去
ค้นหา ภาษาจีน
เสาะแสวงหา มองหา ภาษาจีน 寻
แส่หาเรื่อง แส่ ภาษาจีน 麻烦
ค้นหา ตามหา ภาษาจีน 查
หาวิธี หาทาง ภาษาจีน 到一个方法

ตัวอย่างประโยค 找 ภาษาจีน

我们见过弗兰克 他叫我们过来的 你商量事情
如果你给我们些椅子来坐
我想先人谈谈比较好
他很快就会下来 他派我们来你商量事情
你借盘子
个替代品
听着 女士 我不想你麻烦
個替代品
赶快去人手
谢谢, 上帝!我们到了!
為什麼你不能開二十美元
米路·休根斯那边有个人来
他们可能要替奎迪练拳对手
他们一定把它藏起来了 但是我会到钱的
回去你的主人吧
我要我信得住的人
糟糕, 我不到貝麗爾
你没必要来接我 我都不能同学玩去了
到了那个人的住址
我知你在练拳对手
了记者来?
你應該說 零錢不用
回的钱的百分之十
你的, 俩声铃 那到底是谁?
我们穿越了大半个银河系才回这个宇宙灵球

ใส่ความเห็น