หยุด เสร็จสิ้น ต่อมาภายหลัง ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

已 แปลว่า
(已 อ่านว่า yǐ)

หยุด เสร็จสิ้น ต่อมาภายหลัง ภาษาจีน
แล้ว ภาษาจีน
แค่นี้ เท่านั้นเอง ภาษาจีน 而
แต่งงาน ภาษาจีน
ก่อนแล้ว ตั้งนานแล้ว ภาษาจีน 早
ผมรู้อยู่แล้ว ฉันรู้แล้ว ภาษาจีน 我经知道了。

ตัวอย่างประโยค 已 ภาษาจีน

经得到了米其林一星了吗?
过了6点 今天是感恩节 所以没人来
弗兰克经派三个人打探过了
镇上的人经被你的抢劫行动吓破了胆
約翰剛剛透露他經一萬四千歲了
是迪柏的东西 这不是你的储物柜
發生的經足夠了
经收到了所有的号码 镇定
有人經開始生氣了
得了 我经受够了
经好了
哈珊不再对巴黎的夜生活感到陌生
又要遲到了 這經是這個星期第三次了
我想我只是偶然而
经开颅了, 我们都要给它安乐死了
现在才8点 街上经挤满了盛装的游客
把这个拿出来 经好了
这样的清单经被制定出来了
我不信仰任何知宗教, 我不信
但是我經打包了, 不好意思
经有点吓尿了
多诺万经开颅, 各器官稳定
历史证实了
他们经派人从巴黎来了
我們經把生命延伸到…
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. หลังจากนั้นเป็นต้นมา หลังจากนั้น ต่อมา ภาษาจีน
  2. วันต่อมา หนึ่งวันต่อมา ภาษาจีน
  3. ลูกหลาน รุ่นต่อมา ภาษาจีน
  4. ระยะหลัง ช่วงเวลาต่อมา ภาษาจีน
  5. ต่อมา ภาษาจีน
  6. ต่อมาก็ ต่อไปนี้ ภาษาจีน
  7. หลังจากที่ ต่อมา ภาษาจีน
已 หยุด เสร็จสิ้น ต่อมาภายหลัง ภาษาจีน

ใส่ความเห็น