ยอม ยอมอ่อนข้อให้ ให้ ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

让 แปลว่า
(让 อ่านว่า ràng)

ยอม ยอมอ่อนข้อให้ ให้ ภาษาจีน
ถึงแม้ว่า แม้ว่า ภาษาจีน 就
สัมปทาน ภาษาจีน
การโอน โอน ภาษาจีน 转

ตัวอย่างประโยค 让 ภาษาจีน

上一个我失望的助手是什么下场了吧
他有样东西想你们看看
我改变了人生轨迹
看到阿波罗·奎迪当地男孩有机会出赛
我知道这对你来说没什么 但我受不了
如果能你在寒冷的晚上坐一整晚, 那他值600
老是我心情差
她的身体构造应该能她再活几分钟
大家排队站好 我们好好看看你们
如果你不想这个女人送死的话
风声电线嗡嗡作响
我向神祈祷我死
现在我仔细想想 她努力了很久要我快乐…
那些舞女跑了
行了 都起来 强盗们瞧瞧咱们的厉害
罗南一直待在上面 萨尔
…不要心存怨恨 人家不好受…
他来不了了 我捎个问候
你要他们看到枪吗?
而在最大盛事时更他们高兴的事
我们从钱开始吧
我们只是考虑现象的本质
每个人上街…. 我的意思是扫帚…
我们进去;怎么了? 你疯了?
我想她昨晚是为了我注意 :
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. สีย้อม วัสดุย้อม ภาษาจีน
  2. วัสดุย้อม สีย้อม ภาษาจีน
  3. ยอมจำนน ยอมก้มหัว ภาษาจีน
  4. ยอม ยินยอม ภาษาจีน
  5. ยอมศิโรราบ ยอมแพ้ ยอมก้มหัวให้ ภาษาจีน
让 ยอม ยอมอ่อนข้อให้ ให้ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น