ความหมาย นัยสำคัญ ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

意义 แปลว่า
(意义 อ่านว่า yìyì)

ความหมาย นัยสำคัญ ภาษาจีน 意义
ไม่มีความหมาย ไม่มีจุดหมาย ภาษาจีน 无意义
ไม่มีความหมาย ไม่เข้าท่า ภาษาจีน 没有意义

ตัวอย่างประโยค 意义 ภาษาจีน

没有意义的文化和传统
大家都清楚 这对我们来说意义重大
我这个沉闷的生物 也有了存在的意义
能面不变色的把那种饭吃下去的人, 某种意义也真是了不起啊
现在懂得忏悔的意义了?
这对我意义重大 我现在就只有她了
在什么意义? 罗杰斯反对我的议案。
才有象征性意义的时钟
奇迹, 按照他们的定义, 是无意义
你教会了我生命的意义
我要他明白恐怖的真正意义
道歉已经没有意义了吗?
我知道ขาคู่生活彻底改变ขาคู่的准确意义
以及它对这个国家的意义
以及他对我的意义
当那些核弹开始飞舞, 什么东西都没意义了 我们都会变成焦土
但我不认为这对你来说有什么意义
那就没意义了 反正我们都要死
这对我来说有什么意义?
以这个为中心, 这就是Facebook的意义
大谈战争和人生意义?
哼 现在做这些假设毫无意义
是我就不会费这些劲 玛蒂尔, 你这么做根本没意义
布莱克伍德 这个名字对你而言有意义
它没有任何意义
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ความหมาย ภาษาจีน
  2. ถูกต้อง เหมาะสม ปรกติ ถูกกัน เข้ากันได้ และอีกหลายความหมาย ภาษาจีน
  3. ความหมาย ภาษาจีน
  4. ความหมาย บรรยากาศ แฝงไว้ด้วย ภาษาจีน
  5. ความหมาย ของที่ระลึก ความคิดเห็น ภาษาจีน
意义 ความหมาย นัยสำคัญ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น