ของเขา พระชนม์ พระองค์ ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

他的 แปลว่า
(他的 อ่านว่า tā de)

ของเขา พระชนม์ พระองค์ ภาษาจีน 他的
ทรงอำนาจ ภาษาจีน 他的力量

ตัวอย่างประโยค 他的 ภาษาจีน

听着, 他的身体变成了树根 伸展开来形成了大地
我不知道 我躲的地方看不到他的
谴责他的行为
他的麻煩
他们在他的坟上种下一枚种子
他的舰队
浪濤…和一些其他的特徵
我早该听他的
我说想要用他的弓箭
但是什么?你担心那个小朋友? 他的万圣节结束了
我之前在什麼地方聽過他的名字? 亨德裏克·卡森
我们切了他的手 然后杀了他
他的纪录是44场胜赛
他的大脑和12年前扫描的完全一样 那时他6岁
他的家人知道那個地方嗎?
宝贝 把他带到你的密室 用你的火辣转移他的注意力
看我的围巾;是他的礼物
没有, 但他的知识是 一个完全不同的水平。
你怂恿了他的
你是法西斯的秘書 你是他的代理人
他们来抓他的时候
我们没有其他的选择 只能原谅他
否则这就成了他的错误
他们抢着来亲他的手 是吧 Necla?
我注意到了, 杰克 我也接到了一份他的成绩单
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. ของเราเอง เราเอง(สรรพนาม) ภาษาจีน
 2. ของมัน ของพวกเขา ภาษาจีน
 3. เป็นของ… ขึ้นกับ… ภาษาจีน
 4. ส่วนหนึ่งของทั้งมวล ศัพท์บอกจำนวน ภาษาจีน
 5. ปลาย วันสุดท้าย(ของเดือน) ภาษาจีน
 6. การโอนเงิน การบรรจบกันของแม่น้ำ ภาษาจีน
 7. ชิ้น(ลักษณะนามของงาน) ภาษาจีน
 8. ของ แห่ง ภาษาจีน
 9. การออกเดินทาง พิจารณาจากแง่ของ ภาษาจีน
 10. วอน(สกุลเงินของเกาหลี) ภาษาจีน
他的 ของเขา พระชนม์ พระองค์ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น