ไม่ทราบ ไม่รู้ว่า ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

不知道 แปลว่า
(不知道 อ่านว่า bù zhīdào)

ไม่ทราบ ไม่รู้ว่า ภาษาจีน 不知道
ไม่รู้ ภาษาจีน 我不知道
ทำเป็นทองไม่รู้ร้อน ภาษาจีน 我不知道

ตัวอย่างประโยค 不知道 ภาษาจีน

不知道 我躲的地方看不到他的脸
小西 他知不知道我的事?
或许是因为他真的很厉害 我不知道
不知道 或者笑笑 知道吗?
不知道
难道他还不知道?
不知道要相信誰
我們怎麼會不知道聖經裡的人?
不知道 我为什么要冒这个险
不知道这机器怎么用
天啊 , 我不知道
期待著一次…革命?我不知道
你只是不知道他们是谁 对吗?
不知道 但是我想他結婚了
不知道, 我希望是這樣的
不知道 我有兩周沒看到他了
我们要去哪里? 不知道
但是銀行並不知道你們離婚
我都不知道那些是什么
我甚至不知道你是厨师
多米尼克可能不知道
她说过 她不知道能承受多久
不知道, 奇普
不知道自己怎么了
不知道;都是英国货
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. ให้แน่ใจว่า การรับประกัน ภาษาจีน
 2. แน่ใจ แน่ใจว่า ภาษาจีน
 3. รู้สึกว่า ภาษาจีน
 4. หวัง หวังว่า ภาษาจีน
 5. ชัดเจน ฉะฉาน เห็นได้ชัดว่า ภาษาจีน
 6. มันอาจจะเป็น เป็นไปได้ว่า ภาษาจีน
 7. ยังไม่แน่นอน ไม่แน่ว่าจะ ภาษาจีน
 8. โปรดจำไว้ว่า ภาษาจีน
 9. คาดเดา สันนิษฐานว่า ภาษาจีน
 10. ถือว่า เข้าใจว่า ภาษาจีน
不知道 ไม่ทราบ ไม่รู้ว่า ภาษาจีน

ใส่ความเห็น