ไม่ไหว ไม่ได้ ไม่ทัน ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

不能 แปลว่า
(不能 อ่านว่า bùnéng)

ไม่ไหว ไม่ได้ ไม่ทัน ภาษาจีน 不能
ทนไม่ได้ เหลืออด ภาษาจีน 不能忍受的

ตัวอย่างประโยค 不能 ภาษาจีน

不能, 嗯?
想確定能不能跟你一決高下
但是我不能保证 这一切结束之后
不能这样
好 就这么办 我们不能在这里坐以待毙
不能, 你也别这么做 这样违反法律
我平时只在拳馆打 我不能赢大赛
不能这么做
為什麼你不能找開二十美元
他绝不能丢脸!
为什么? 我不能和这位长官讨论一下吗?
為什麼我們不能住在這兒, 嗯?
不能打败他
你没必要来接我 我都不能找同学玩去了
好了, 不是我们不能处理
我穿著制服 不能反擊 先生
但這是一個藝術展 難道你不能看出它代表著…
就是了;不能更远了; 否则我们会陷进去的
查理 你很年輕 可不能像老頭兒一樣 賴在這兒閒逛
虽然我不能当你家里的妈咪…
老天, 你能不能闭嘴 我会告诉你们这个该死的故事的
没拿到宇宙灵球 我们就不能
训练期间不能上床 我要养精蓄锐
等一等 我不能接受這個 我不能
不会 , 我不能
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. สู้ไม่ได้ เทียบไม่ติด ไม่ทัน ภาษาจีน
不能 ไม่ไหว ไม่ได้ ไม่ทัน ภาษาจีน

ใส่ความเห็น