ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

特 แปลว่า
(特 อ่านว่า tè)

พิเศษ ภาษาจีน
พิเศษ โดยเฉพาะ ภาษาจีน
โดยเฉพาะ เฉพาะ ภาษาจีน 别是
สายลับ หน่วยงานลับ ภาษาจีน
พิเศษ ภาษาจีน
โวลต์ ภาษาจีน 伏
ตบเบาๆ ภาษาจีน 帕
การแสดงความสามารถ ภาษาจีน
นางแบบ ภาษาจีน 模
หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ภาษาจีน 别行动
ฟอร์ด(Ford) ภาษาจีน 福
ลักษณะเด่นเป็นพิเศษ จุดเด่น ภาษาจีน
พิเศษ ภาษาจีน
หัว กบาล ภาษาจีน 佩
ตั้งใจเป็นพิเศษ เจาะจงเป็นพิเศษ ภาษาจีน
ลักษณะเฉพาะ สินค้าพิเศษ ภาษาจีน
บริการลับ หน่วยสืบราชการลับ ภาษาจีน 勤局
สิทธิพิเศษ ภาษาจีน
มีเฉพาะ มีเป็นพิเศษ เอกลักษณ์ที่มี ภาษาจีน
อินเทอร์เน็ต ภาษาจีน 因
เฉพาะกิจ ภาษาจีน
กำลังงาน ภาษาจีน 遣部队
คูเวต ภาษาจีน 科威

ตัวอย่างประโยค 特 ภาษาจีน

玛格丽 , 请你进来一下
四万块钱? 格鲁 我们发了
所以我跑過了皇后大街 穿過弗拉布什大街
怎么了 爱斯
我不是来卖东西 你是福太太 对吧?
他们叫他ขาคู่格鲁ขาคู่
我們尚一無所知的
走吧 格鲁 罗南拿走了宝石
战争快结束了, 福上校
誰是瑪格?
戰爭快結束了, 福上校
我想一个人静一下 , 玛格丽
玛格丽, 我来这里是为了…
切斯 印第安人把钱拿走了
浪濤…和一些其他的
别为了你去钓鱼
可愛的皮
等你忏悔, 福上校
我怎么能以为凡能控制住宇宙灵球里的东西?
是盧內德上校的女兒
他在這裏!哎呀, 真
格鲁
她有个住楼下的朋友 叫玛格丽
法国总统会点哈珊制的
如何斯图尔?
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. พิเศษ โดยเฉพาะ ภาษาจีน
 2. พิเศษ โดยเฉพาะ ภาษาจีน
 3. เพิ่มพิเศษ เพิ่มขึ้น(นอกเหนือจากนี้) ภาษาจีน
 4. ลักษณะเฉพาะ สินค้าพิเศษ ภาษาจีน
 5. พิเศษ ภาษาจีน
 6. พิเศษ ส่วนบุคคล อุทิศตัว ทุ่มเท ภาษาจีน
 7. พิเศษ ภาษาจีน
 8. หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ภาษาจีน
 9. บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ ภาษาจีน
 10. พิเศษ เพิ่มเติม ภาษาจีน
特 พิเศษ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น