หนัก น้ำหนัก ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

重 แปลว่า
(重 อ่านว่า zhòng)

หนัก น้ำหนัก ภาษาจีน
ที่สำคัญ สำคัญ ภาษาจีน
สำคัญมาก ที่สำคัญมาก ภาษาจีน 很
สำคัญที่สุด ที่สำคัญที่สุด ภาษาจีน 最要的
ด้วยความเคารพ เคารพ ภาษาจีน 尊
สาหัส หนักอึ้ง ร้ายแรง ภาษาจีน 严
อีกครั้ง ภาษาจีน
ไม่สำคัญ ภาษาจีน 不
ดูแลเอาใจใส่ สอดส่องดูแล ภาษาจีน 保
ที่สำคัญ ความสำคัญ ภาษาจีน
ซ้ำ ทำซ้ำ ภาษาจีน
ที่สำคัญที่สุดคือ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ภาษาจีน 最要的是
เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง เริ่มใหม่ ภาษาจีน 新开始
ใหญ่และสำคัญ ภาษาจีน
ความหนักเบา ภาษาจีน 沉
แรงโน้มถ่วง แรงดึงดูด ภาษาจีน
ลบหลู่ดูหมิ่น ไม่เคารพ ขาดความเคารพ ภาษาจีน 不尊
สิ่งที่สำคัญ สิ่งสำคัญ ภาษาจีน 要的事情
มโหฬาร ยิ่งใหญ่ ภาษาจีน 隆
น้ำหนัก ภาษาจีน
การปรับโครงสร้าง ภาษาจีน
ความสำคัญ ภาษาจีน 要性
สามเท่า ภาษาจีน 三
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ภาษาจีน 慎
จุดศูนย์ถ่วง ภาษาจีน

ตัวอย่างประโยค 重 ภาษาจีน

是最严的罪行之一
病呢?
他把除了这里的人造力场
但是有一件非常要的事情 那就是
那麼, 點是什麼?
小子 我唯一没有视的事情
我避免复她的路线 “石貂”不是喜欢追踪的吗?
新开始 新开始
…我见到了比斯葛德, 我们归于好了
这是我发现的
這些不太要 查庫圖先生
…在这里最要的是 怎样对我们的儿子最合适…
我很抱歉 但这很要 多比 你没看到我和妹子吃饭吗?
告诉他们 今晚我们要开一个要会议
這一周很要, 我要懺悔一堆事
但是你必須去, 這很要 必須要面對一些事情
要的一个
但这不是这里讨论的
你不能放弃那样的结果 你要复这个过程, 得到确认
好吧 你不在乎 但点来了
你好像不了解 我们的问题很严
没人会尊你 明白吗?
没人尊你 我要用一个坏字眼
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. น้ำหนักเบา ภาษาจีน
  2. น้ำหนัก ประมวลกฎหมาย ภาษาจีน
  3. น้ำหนัก ภาษาจีน
  4. สภาพไม่มีน้ำหนัก การสูญเสียน้ำหนัก ภาษาจีน
  5. ตัน (หน่วยระบบน้ำหนัก) ภาษาจีน
  6. น้ำหนัก ภาษาจีน
  7. รองรับน้ำหนัก รับต่อ ภาษาจีน
  8. รูป ความสูงและน้ำหนัก ภาษาจีน
重 หนัก น้ำหนัก ภาษาจีน

ใส่ความเห็น