ด้วยวิธีนี้ แบบนี้ ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

这样 แปลว่า
(这样 อ่านว่า zhèyàng)

ด้วยวิธีนี้ แบบนี้ ภาษาจีน 这样
นี้ แบบนี้ ยังงั้น ภาษาจีน 这样
แค่นั้นแหละ เป็นแบบนี้แหละ ภาษาจีน 就是这样
แบบนี้ เช่นนี้ ภาษาจีน 像这样
ถ้าเป็นเช่นนั้น ถ้ามันเป็นแบบนี้ ภาษาจีน 如果是这样
นั่นสิ แค่นั้นแหละ ภาษาจีน 就是这样

ตัวอย่างประโยค 这样 ภาษาจีน

对了 是这样的 是这样的 下面
汤姆 , 我们都知道 这样违反隐私权法
不 亲爱的 这样风险太大
不能这样
不能, 你也别这么做 这样违反法律
不过我也只好这样做了
计划可不是这样
好 , 就这样
要是这样 也许他们会把她放在
这样我们就能把无限宝石交给勇度
难道你不希望我这样吗?
别浪费口水了 我不会就这样签字
这样的清单已经被制定出来了
我就知道会这样
我是这样想的。然后… 别说了
我也要这样对她 这是战争
可能是这样
你总是这样挑逗
这样救不了两个人的 你会死的
你不能这样
这样吃起来比较多对吧 ?
你知道这样比机票便宜多了
这样好了, 我有个主意
喜欢我这样溜冰吗?
你苟且偷生, 这样正好
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. เดิน เดินด้วยเท้า เพียงแต่ ภาษาจีน
 2. ด้วยความเคารพ เคารพ ภาษาจีน
 3. ขอแสดงความยินดี ยินดีด้วยนะ ภาษาจีน
 4. ระวัง ระวังตัวด้วย ภาษาจีน
 5. ยิงถล่ม(ด้วยปืนใหญ่) นิวตรอน โปรตรอน ภาษาจีน
 6. ด้วยตนเอง ด้วยมือ ภาษาจีน
 7. ด้วยความโกรธ อย่างไม่พอใจ ภาษาจีน
 8. ที่ปกคลุมด้วยเมฆ ภาษาจีน
 9. เปิดฉากยิงด้วยปืนใหญ่ยิงปืนใหญ่ถล่ม ภาษาจีน
 10. ด้วยความรักชาติ ภาษาจีน
这样 ด้วยวิธีนี้ แบบนี้ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น