ปัจจุบัน ตอนนี้ ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

现 แปลว่า
(现 อ่านว่า xiàn)

ตอนนี้ ภาษาจีน
ปัจจุบัน ตอนนี้ ภาษาจีน
การค้นพบ พบว่า ภาษาจีน 发
อุบัติ ปรากฏ ที่ปรากฏ ภาษาจีน 出
ที่เกิดเหตุ ทัศนา ภาษาจีน
ปฏิบัติตน ประพฤติตาม บำเพ็ญตน ภาษาจีน 表
ในความเป็นจริง สมจริง ภาษาจีน
เงินสด ภาษาจีน
การสำนึก คิดได้ ภาษาจีน 实
ปรากฏการณ์ ภาษาจีน
จนถึงตอนนี้ จนถึงปัจจุบัน จนกระทั่งบัดนี้ ภาษาจีน 到在为止
สะท้อน สะท้อนให้เห็นถึง ภาษาจีน 体
ทันสมัย ที่ทันสมัย ภาษาจีน
เริ่มจากตอนนี้ไป จากนี้ไป ภาษาจีน 从在开始
เวลาของการค้นพบ เวลาค้นพบ ภาษาจีน 发时间
การบรรลุเป้าหมาย ภาษาจีน 实目标
โผล่ออกมา ปรากฏออกมามากมาย ภาษาจีน 涌
คนทันสมัย คนสมัยใหม่ ภาษาจีน 代人
ความเป็นจริงของชีวิต ชีวิตจริง ภาษาจีน 实生活
ความผิดทางอาญา คาหนังคาเขา ภาษาจีน 行犯
ประพฤติชอบ ประสิทธิภาพที่ดี ภาษาจีน 表良好

ตัวอย่างประโยค 现 ภาษาจีน

在听着 邓肯 我警告你
有 , 我在是纽约一家 运动服装的设计师
我也很喜欢他 但是他在太过份了
在知道了
在神会带着他
你们在去埃斯佩兰萨镇
我发它很硬又紧实
在我得离开 去做一个我必须做的人
在是三点半, 继续等
而我们发了花
我是说 在你是自己的英雄 别人也把你当英雄
在我仔细想想 她努力了很久要让我快乐…
这个我也无能为力 女士 这是公定价 你最好在签名
为了不被邓肯的人发 我们得小心防备
在不行, 安德鲁
如果她在感到很快乐 那么我也会安心
在, 你想要什么样的故事写
姐想去的;但在太迟了 对你太迟了?
在才8点 街上已经挤满了盛装的游客
我们的艺术在很缺搬运工
这是我发的重要
从五月开始到在 还算不错
在还有案底 他也想知道是谁做的
让我们只是考虑象的本质
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ตอนนี้ ภาษาจีน
  2. เริ่มจากตอนนี้ไป จากนี้ไป ภาษาจีน
  3. จนถึงตอนนี้ ภาษาจีน
  4. จนถึงตอนนี้ จนถึงปัจจุบัน จนกระทั่งบัดนี้ ภาษาจีน
现 ปัจจุบัน ตอนนี้ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น