ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

吃 แปลว่า
(吃 อ่านว่า chī)

กิน ภาษาจีน
กิน ภาษาจีน
อร่อย ภาษาจีน 好
ตะลึงงัน ผวา ภาษาจีน
ในอาหาร การรับประทานอาหาร ภาษาจีน 在
อาหารว่าง ขนมขบเคี้ยว ภาษาจีน 小
กินดีอยู่ดี ภาษาจีน 得好
การกินสเต็ก ภาษาจีน 牛排
กินดิบ กินของดิบ ภาษาจีน
จะอยู่ทาน ภาษาจีน 留下
กินหมดแล้ว ภาษาจีน 起来
ได้รับประทานแล้ว กินแล้ว ภาษาจีน 过了
ต้องการความลึก ภาษาจีน
กินไม่ลง กินยาก ภาษาจีน 难

ตัวอย่างประโยค 吃 ภาษาจีน

好 ,
正常人根本不会想别人!
丽达,给我
很显然, 你从来没有过印度菜
好吧 , 坐好 , 多一点
真的很好, 你也會喜歡的
因为这里的人不喜欢那些东西
我只是顺便来访一会儿; 给你;给你带了些
我今天要去爹那里饭; 我该告诉他我们分居了?
亲爱的, 你才刚刚过早饭
我很抱歉 但这很重要 多比 你没看到我和妹子饭吗?
真好 说得对
些热的东西;过来
藥了
活得自然, 得自然
為了得好些, 揭露過一些真相
很好
你想要什么?
它们的肉简直太好
我饱了 真好 I’m full. It’s good.
你没有对洋葱过敏 你上周才过…
你還真敢這個啊 警官
这样起来比较多对吧 ?
你上周过 , 你说你喜欢
你知道这可以生的, 对吗?
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ได้รับประทานแล้ว กินแล้ว ภาษาจีน
  2. กินหมดแล้ว ภาษาจีน
  3. กินดิบ กินของดิบ ภาษาจีน
  4. กิน ภาษาจีน
Topics:
吃 กิน ภาษาจีน

ใส่ความเห็น