ที่ ว่าด้วย อัน ควรจะ ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

该 แปลว่า
(该 อ่านว่า gāi)

ที่ ว่าด้วย อัน ควรจะ ภาษาจีน
ควร น่า ควรจะ ภาษาจีน 应
แช่ง บ้า(คำด่า) ภาษาจีน
น่าเกลียดน่ากลัว อัปรีย์ ภาษาจีน 死的
ไม่ควร เกินควร ภาษาจีน 不应
ไม่ควรที่จะ ไม่ควรเป็น ภาษาจีน 不应
โปรแกรมนี้ ตามแผนนี้ ภาษาจีน 计划
เท่าที่ควร ตามควร ภาษาจีน 应如此

ตัวอย่างประโยค 该 ภาษาจีน

是时候了
她的身体构造应能让她再活几分钟
打你的头才对
死的 波利!
当神父
那些副警长真
你应去看医生
别笑了 白痴 你应是个专家才对
我早听他的
倒是在你家墙上再摆一颗头
我觉得你今夜回家的, 所以我…
是 我打得很好 你应来看
我今天要去爹那里吃饭; 我告诉他我们分居了?
我要走一下;现在开始下雨了; 正如本的幸运
谁来承担这一切?
我们买个新的 买吧;你是一家之主
现在你全盘托出
我们说清一件事情
她应付给她的搬运工更多薪水的
老天, 你能不能闭嘴 我会告诉你们这个死的故事的
你的好心去集体农场, 他们很缺人手
所以才有这怪味儿? 应是的
那你应了解 我出这个价钱是在帮你们
你们两人都在费城比过赛 应知道规矩
你这个死的印第安人
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ควร น่า ควรจะ ภาษาจีน
该 ที่ ว่าด้วย อัน ควรจะ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น