ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

当 แปลว่า
(当 อ่านว่า dāng)

เมื่อ ภาษาจีน
แน่นอน ภาษาจีน
ในเวลานั้น ภาษาจีน
อย่างเป็นธรรม ค่อนข้าง พอใช้ได้ ภาษาจีน 相
ท้องถิ่น ในประเทศ ภาษาจีน
แน่นอน เป็นแม่นมั่น เป็นอันว่า ภาษาจีน 然可以
โรงรับจำนำ ภาษาจีน
คู่กรณี บุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ ภาษาจีน 事人
ความไม่ถูกต้อง ภาษาจีน 不
ตรงจุด ถูกจุด ภาษาจีน
ตรงกลางระหว่าง ระหว่าง… อยู่ใน… ภาษาจีน
โปรดใช้ความระมัดระวัง ตรงกลางพอดี ภาษาจีน
เมื่อไรก็ตาม เมื่อใดก็ตามที่ ภาษาจีน 每
ที่เหมาะสม ภาษาจีน 适
เหมาะสม เหมาะเจาะ ภาษาจีน 恰
ในระยะแรก ในตอนต้น ภาษาจีน
ถือเป็น คิดว่าเป็น ภาษาจีน
ถือว่า เข้าใจว่า ภาษาจีน
ผู้ได้รับเลือกตั้ง ได้รับการเลือก ภาษาจีน
สมน้ำหน้า สมควร ภาษาจีน 之无愧
เทียบเท่า เท่ากัน ภาษาจีน
ถือว่าเป็น ภาษาจีน
เหมาะเจาะ เหมาะสมมาก ภาษาจีน 的
งานศิลปะร่วมสมัย ศิลปะร่วมสมัย ภาษาจีน 代艺术
เจ้าของร้านจำนำ ภาษาจีน 铺老板

ตัวอย่างประโยค 当 ภาษาจีน

时我意识到
看到阿波罗·奎迪让地男孩有机会出赛
不如你帮自己
我离开时 年薪大概是 3 万 3 千元
画板
我是说 现在你是自己的英雄 别人也把你英雄
他们要我助理艺术指导 所以肯尼说 :
时正举行一场选举
我该神父
那是
我需要助手 我需要自愿者 然枪法要很好
他说他要为了罗南去摧毁一整个星球的时候
我记得时是这么想的:
欢迎 进来 葛全家都在这里
我离开的时候 我觉得自己很糟糕…
州审计长
不, 我懂的;然 但发生在我身上的….
你回来的时候, 我就是你的夏娃
然 不, 谢了。但是….
你背上背了两个氧气筒 却无法呼吸…
我们没有汉堡王和麦
我们早上已经彼此看到了, 在厨房, 你煎鸡蛋的时候
然了 为什么我们没想到呢
然大概有一年半的时间 我没有看见他们在一起…
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. เมื่อเร็วๆนี้ ในไม่ช้า ภาษาจีน
  2. เมื่อ ช่วงระยะเวลา ฤดูกาล ภาษาจีน
  3. ไม่นานมานี้ เมื่อเร็วๆ นี้ ภาษาจีน
  4. เมื่อปีที่แล้ว ภาษาจีน
  5. หมาดๆ เมื่อเร็วๆ นี้ ภาษาจีน
  6. วัน เมื่อวันที่ ภาษาจีน
当 เมื่อ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น