ให้ มอบ จ่ายให้แก่ ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

给 แปลว่า
(给 อ่านว่า gěi)

ให้ มอบ จ่ายให้แก่ ภาษาจีน
มอบให้ ภาษาจีน 交
แจก ภาษาจีน 发
การปันส่วน ภาษาจีน 配

ตัวอย่างประโยค 给 ภาษาจีน

公司很多人很不爽 因为我把这个客户交
如果你我们找些椅子来坐
把头皮他看看 猴子
都是别人我解释
可以你税务优惠
丹尼? 他松开 Danny? Loosen his belt.
我今早不是了你指示吗?
妈嫁那个人二十年了
丹尼
记着要拍照片报馆
是我卖你的
双腿不行了 一切都不行了 没人过我什么
丽达,我吃的
我只是你打个招呼
有些人甚至会为了五千美元把自己的母亲杀了
这样我们就能把无限宝石交勇度
还是不开放所有人…你知道我的意思?
听着, 我有一份电报
我只是顺便来访一会儿; 你;你带了些吃的
麦克利什年前约20牧师我们送来了一封信
不 是箱 上次你我的…
他已经开颅了, 我们都要它安乐死了
…被告须付小孩 每月 四百元照顾养育费
刀子不会说话 把刀
我看
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. จ่ายปิดหนี้ ชำระหนี้ ภาษาจีน
  2. จ่ายเงินครบ ภาษาจีน
  3. การกระจายอำนาจ ภาษาจีน
  4. การกระจาย ภาษาจีน
  5. การใช้จ่ายเงิน จ่ายเงิน ภาษาจีน
  6. ทุ่มเท มอบ จ่ายออกไป ภาษาจีน
  7. จ่าย จ่ายเงิน ภาษาจีน
  8. จ่ายเงิน จ่าย ภาษาจีน
给 ให้ มอบ จ่ายให้แก่ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น