ทั้งสิ้น ทั้งหมด แล้ว ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

了 แปลว่า
(了 อ่านว่า le)

ทั้งสิ้น ทั้งหมด แล้ว ภาษาจีน
ได้มา ภาษาจีน 来
ตาย ภาษาจีน 死
เพื่อที่จะ สําหรับ ภาษาจีน 为
เข้าใจ ทราบ รู้เรื่อง ภาษาจีน
เกิดอะไรขึ้น ภาษาจีน 怎么
ดีมาก เยี่ยมมาก ภาษาจีน 太好
นอกจาก ภาษาจีน 除
พอได้แล้ว พอ พอแล้ว ภาษาจีน 够
กลับมาแล้ว กลับมา ภาษาจีน 回来
ช่างเถิด พอที ภาษาจีน 得
เตรียมให้พร้อม ภาษาจีน 准备好
ชนะขาดลอย เอาชนะคะคาน ภาษาจีน 赢
ชำรุดทรุดโทรม ปรัก โทรม ภาษาจีน 毁
เสร็จ ภาษาจีน 完
มากเกินไป ภาษาจีน 太多
ล้วนแล้วแต่ ภาษาจีน 起来
สูญหาย ภาษาจีน 输
อย่าพูดมัน พอแล้ว นับประสา ภาษาจีน 别说
เก่าเก่า แก่แล้ว ภาษาจีน 老
เต็มกอบเต็มกำ ภาษาจีน 满
เหนื่อย ภาษาจีน 累
เสียแล้ว ภาษาจีน 坏
พอแล้ว เบื่อหน่าย ระอา ภาษาจีน 受够
ไม่ลืม ไม่ลืมหูลืมตา ภาษาจีน 别忘

ตัวอย่างประโยค 了 ภาษาจีน

墨西哥玉米餅就可以
别嘤嘤嘤
太棒!
是的, 但是這值不多少錢
他說26
听着, 他的身体变成树根 伸展开来形成大地
宾奇 我不追
四万块钱? 格鲁特 我们发
無所謂
便被压缩成为浓缩的锭块
我逃出来 他们不可能关住我
只要一块钱就行
而从那时起 我就彻底觉醒
上一个让我失望的助手是什么下场
你这家伙 怎么突然变成什么大圣人?
我們就能弄點更豐盛的
是这样的 是这样的 下面
不 我改变
冒犯長官
它卻被這個國家給踐踏
案件负责人 我读你的报告
你看到吗 不 Can you see her? No!
奎尔 我被困住 我到不米兰号那里
他根據所學 恢復正常的生命狀態
我也很喜欢他 但是他现在太过份
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
了 ทั้งสิ้น ทั้งหมด แล้ว ภาษาจีน

ใส่ความเห็น