ฟังเพลง ฟัง ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

听 แปลว่า
(听 อ่านว่า tīng)

ฟังเพลง ฟัง ภาษาจีน
ฟังขึ้น ฟังออก ภาษาจีน
ฟัง ได้ยินว่า ภาษาจีน
ฟังเพลง ฟัง ภาษาจีน
ได้ฟัง หลังจากที่ได้ฟัง ภาษาจีน
ฟังให้ดีนะ ตั้งใจฟังนะ ภาษาจีน 仔细
ได้ยิน ภาษาจีน
การดักฟัง ดักฟัง ภาษาจีน 窃
เครื่องดักฟัง ภาษาจีน 窃
ฟัง ภาษาจีน 倾
ผู้ชม ผู้ฟัง ภาษาจีน
ได้ยิน ได้ฟัง ภาษาจีน 得见
ฟังเพลง ภาษาจีน 音乐
ดักฟัง เครื่องรับฟังสัญญาณ ภาษาจีน 监
หัวอ่อน ภาษาจีน 话的
เชื่อฟัง คอยฟังคำสั่ง ภาษาจีน
เชื่อฟัง ภาษาจีน
ฟังแล้วสบายใจ ไพเราะ ภาษาจีน 好
อย่าไปฟัง ภาษาจีน 不要
กระป๋อง ภาษาจีน
ฟัง ตั้งใจฟัง ภาษาจีน 聆

ตัวอย่างประโยค 听 ภาษาจีน

着, 他的身体变成了树根 伸展开来形成了大地
现在着 邓肯 我警告你
我们监你的电话
斡姆 说你就快有拳赛
劳瑞, 不要她们的
洛奇·巴尔博亚? 没过这个人
着 女士 我不想找你麻烦
起来很耳熟?
我不敢相信我竟然在一只仓鼠的指挥
说过 我忙得很
经理人 我说
所有人好 在它们落地之前集中火力射击
我早该他的
起来是个值得一去的好地方啊
着, 我有一份电报给你
到没?去你的, 去你的!
了她们的建议, 很努力 他咬了我
你一定没过那个地方
说夫人不高兴有竞争者呢?
我们到声音了 这里还有别人
波利 着 你也喝醉吧 对吧?
如果我们讨论这个故事, 大家会
…要聆孩子说话…
给你看一下 你到什么消息了吗?
不懂
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. ฟังเพลง ฟัง ภาษาจีน
 2. ฟัง ตั้งใจฟัง ภาษาจีน
 3. อย่าไปฟัง ภาษาจีน
 4. ฟังแล้วสบายใจ ไพเราะ ภาษาจีน
 5. เชื่อฟัง คอยฟังคำสั่ง ภาษาจีน
 6. เรื่องไร้สาระ อาการพูดฟังไม่รู้เรื่อง ภาษาจีน
 7. ดักฟัง เครื่องรับฟังสัญญาณ ภาษาจีน
 8. ฟัง ภาษาจีน
 9. ฟังให้ดีนะ ตั้งใจฟังนะ ภาษาจีน
 10. ได้ฟัง หลังจากที่ได้ฟัง ภาษาจีน
听 ฟังเพลง ฟัง ภาษาจีน

ใส่ความเห็น