ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

见 แปลว่า
(见 อ่านว่า jiàn)

เห็น ดู ภาษาจีน
ลาก่อน ภาษาจีน 再
ดู เห็น ภาษาจีน 看
พบ เจอกัน ภาษาจีน
ตกนรก นรก ภาษาจีน
ความเห็น ความคิดเห็น ภาษาจีน 意
ไม่พบ หาย ภาษาจีน 不
ได้ยิน ภาษาจีน 听
มองเห็น นึกดูแล้วก็พอจะรู้ ภาษาจีน 想
พยาน ภาษาจีน
ปกติธรรมดา ทั่วๆ ไป ทั่วๆ ภาษาจีน 常
อคติ ภาษาจีน 偏
มาพบ ภาษาจีน 来
ได้ยิน ได้ฟัง ภาษาจีน 听得
พบเข้าพบ เข้าพบ พบปะ ภาษาจีน 会
ความเห็นส่วนตัว ภาษาจีน 个人意
เปิดหูเปิดตา หาประสบการณ์ ภาษาจีน
พบ เจอ เห็น ภาษาจีน 遇
ที่พบบ่อยมาก ภาษาจีน 很常
การมองเห็น ทัศนวิสัย ภาษาจีน 能
เห็นที ภาษาจีน t

ตัวอย่างประโยค 见 ภาษาจีน

我们过弗兰克 他叫我们过来的 找你商量事情
我看他了
你居然够胆那么早打来! 再
那好, 再
但为什么?他可以一次其中的一个人
我得走了;再
…我到了比斯葛德, 我们重归于好了
我的主人派我来
伙计们再 丽达.再
进来吧, 家里的新成员
Goodbye.
老实说, 我很高兴到你
战场上
我想你帮忙 你都看她有病
在判决前准许你你的亲属们和密友们
我们知道你在里面 我们能看你哦
我们证了神经活性的增加 这些区域通常由于年龄增大而生长受阻
吗? 没事的 可以那样弯
今晚再
当然大概有一年半的时间 我没有看他们在一起…
到你本人真是太棒了
我在哪里到鞋子的?我忘记了
查理
明天别迟到;再
证人的意与案情有关
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. มอง ดู ภาษาจีน
 2. ดู ภาษาจีน
 3. ดูคุ้นๆ ภาษาจีน
 4. เห็นได้อย่างชัดเจน ดูชัดเจนยิ่งขึ้น ภาษาจีน
 5. ชม ดู ภาษาจีน
 6. ดูทีวี ดูโทรทัศน์ ภาษาจีน
 7. ดู ลองดู ภาษาจีน
 8. ดู ภาษาจีน
 9. ดู เห็น ภาษาจีน
见 เห็น ดู ภาษาจีน

ใส่ความเห็น