ความรู้สึก ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

感 แปลว่า
(感 อ่านว่า gǎn)

ความรู้สึก ภาษาจีน
รู้สึกว่า ความรู้สึก ภาษาจีน
ขอบคุณ ภาษาจีน
ความชอบพอ เสน่หา ความเสน่หา ภาษาจีน
รู้สึกถึง รู้สึก ภาษาจีน
เซ็กซี่ ภาษาจีน 性
ความรู้สึก กระทบ ได้รับผลกระทบ ภาษาจีน
ไข้หวัด เป็นไข้หวัด ภาษาจีน
เซ็กซี่ ภาษาจีน 性
ขอบคุณ ซาบซึ้งในบุญคุณ ภาษาจีน
การติดเชื้อ ภาษาจีน
กระเทือนใจ สะเทือนอารมณ์ ภาษาจีน
อารมณ์สะเทือนใจ ภาษาจีน 情
มีความรู้สึก ภาษาจีน 有
มีความรู้สึกนึกคิด ภาษาจีน 有
รู้สึกไว ภาษาจีน 敏
รู้คุณข้าวแดงแกงร้อน ภาษาจีน
ไข้หวัดใหญ่ ภาษาจีน 流
การตรวจจับ เซ็นเซอร์ ภาษาจีน 传
มันไส้ เกิดความรู้สึกไม่พอใจ ภาษาจีน 反
เห็นดีเห็นงาม ภาษาจีน 觉很好
ซาบซึ้ง อารมณ์ ไม่สามารถปลอบใจได้ ภาษาจีน
เหนี่ยวนำ อุปนัย ภาษาจีน
เข้าใจ การรับรู้ ภาษาจีน
เสียความรู้สึก รู้สึกไม่ค่อยดี ภาษาจีน 觉不好

ตัวอย่างประโยค 感 ภาษาจีน

除了和父母 及女性朋友的情…
已过了6点 今天是恩节 所以没人来
我告訴您 我主演的愛米麗 觀眾都被動得嚎啕大哭了
阿雷, 激放不够多
我偶爾會到厭煩
換作自己被折磨是什麼覺?
覺要好些
如果她现在到很快乐 那么我也会安心
哈珊已不再对巴黎的夜生活到陌生
刚才在外面, 你觉不到寒冷
觉不同
要是你觉得我是真对那种女人兴趣 那…
我们非常谢你的热情款待
祝贺 你好;非常
你還好嗎? 你給我很驚奇的
我很谢你花时间和我谈
觉如何? 没关系, 我们有紧急情况
像你這麼傷, 喬安娜
谢谢
你喝酒的样子真性
我们都为那个婴儿到兴奋
明天是恩节 知道吗?
你救了我们的命 先生 我们非常
你會很興趣
你会很兴趣
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. การรับรู้ ความรู้สึก ภาษาจีน
 2. ความรู้สึก ประสาทสัมผัส ภาษาจีน
 3. มันไส้ เกิดความรู้สึกไม่พอใจ ภาษาจีน
 4. ยาระงับความรู้สึก ยาชา ภาษาจีน
 5. อากาศหนาว ความรู้สึกหนาว ภาษาจีน
 6. อารมณ์ ความรู้สึก ภาษาจีน
 7. ความรู้สึก กระทบ ได้รับผลกระทบ ภาษาจีน
 8. รู้สึกว่า ความรู้สึก ภาษาจีน
 9. หัวใจ ความคิด ความรู้สึก ภาษาจีน
感 ความรู้สึก ภาษาจีน

ใส่ความเห็น