ความรู้สึก ภาษาจีน

感 แปลว่า
(感 อ่านว่า gǎn)

ความรู้สึก ภาษาจีน
รู้สึกว่า ความรู้สึก ภาษาจีน
ขอบคุณ ภาษาจีน
ความชอบพอ เสน่หา ความเสน่หา ภาษาจีน
รู้สึกถึง รู้สึก ภาษาจีน
เซ็กซี่ ภาษาจีน 性
ความรู้สึก กระทบ ได้รับผลกระทบ ภาษาจีน
ไข้หวัด เป็นไข้หวัด ภาษาจีน
เซ็กซี่ ภาษาจีน 性
ขอบคุณ ซาบซึ้งในบุญคุณ ภาษาจีน
การติดเชื้อ ภาษาจีน
กระเทือนใจ สะเทือนอารมณ์ ภาษาจีน
อารมณ์สะเทือนใจ ภาษาจีน 情
มีความรู้สึก ภาษาจีน 有
มีความรู้สึกนึกคิด ภาษาจีน 有
รู้สึกไว ภาษาจีน 敏
รู้คุณข้าวแดงแกงร้อน ภาษาจีน
ไข้หวัดใหญ่ ภาษาจีน 流
การตรวจจับ เซ็นเซอร์ ภาษาจีน 传
มันไส้ เกิดความรู้สึกไม่พอใจ ภาษาจีน 反
เห็นดีเห็นงาม ภาษาจีน 觉很好
ซาบซึ้ง อารมณ์ ไม่สามารถปลอบใจได้ ภาษาจีน
เหนี่ยวนำ อุปนัย ภาษาจีน
เข้าใจ การรับรู้ ภาษาจีน
เสียความรู้สึก รู้สึกไม่ค่อยดี ภาษาจีน 觉不好

ตัวอย่างประโยค 感 ภาษาจีน

除了和父母 及女性朋友的情…
已过了6点 今天是恩节 所以没人来
我告訴您 我主演的愛米麗 觀眾都被動得嚎啕大哭了
阿雷, 激放不够多
我偶爾會到厭煩
換作自己被折磨是什麼覺?
覺要好些
如果她现在到很快乐 那么我也会安心
哈珊已不再对巴黎的夜生活到陌生
刚才在外面, 你觉不到寒冷
觉不同
要是你觉得我是真对那种女人兴趣 那…
我们非常谢你的热情款待
祝贺 你好;非常
你還好嗎? 你給我很驚奇的
我很谢你花时间和我谈
觉如何? 没关系, 我们有紧急情况
像你這麼傷, 喬安娜
谢谢
你喝酒的样子真性
我们都为那个婴儿到兴奋
明天是恩节 知道吗?
你救了我们的命 先生 我们非常
你會很興趣
你会很兴趣

ใส่ความเห็น