หัวใจ ความคิด ความรู้สึก ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

心 แปลว่า
(心 อ่านว่า xīn)

หัวใจ ความคิด ความรู้สึก ภาษาจีน
ระวัง ระวังตัวด้วย ภาษาจีน 小
กังวล ภาษาจีน 担
ศูนย์ กึ่งกลาง จุดศูนย์กลาง ภาษาจีน 中
มั่นใจได้ มั่นใจได้ว่า ภาษาจีน 放
จิตวิทยา ภาษาจีน
อารมณ์ ภาษาจีน
เกี่ยวข้อง ภาษาจีน 关
หัวใจ ภาษาจีน
วิงเวียน อาการคลื่นไส้ ภาษาจีน 恶
หวานใจ ที่รัก ภาษาจีน 甜
ความเชื่อมั่น ความมั่นใจ ภาษาจีน 信
ในใจ ภาษาจีน
ดีใจ มีความสุข ภาษาจีน 开
เศร้า เสียใจ ภาษาจีน 伤
มีความสุขมาก ภาษาจีน 很开
ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี มโนธรรม ภาษาจีน 良
ระวังตัว ความระมัดระวัง ภาษาจีน 要小
มีความมั่นใจ มั่นใจ ภาษาจีน 有信
รู้สึกสบายใจ ความสบายใจ ภาษาจีน 安
อารมณ์เสีย พุ่งพล่าน ภาษาจีน
นักจิตวิเคราะห์ จิตแพทย์ นักจิตเวชศาสตร์ ภาษาจีน 理医生
ศูนย์กลางเมือง ตัวเมือง ภาษาจีน 市中
ใจร้อน ภาษาจีน
อารมณ์ไม่ค่อยดี อยู่ในอารมณ์ไม่ดี ภาษาจีน 情不好

ตัวอย่างประโยค 心 ภาษาจีน

我们需要担
約翰, 你裡是否有個目的地?
別…別擔
点 兄弟
我来是因为我关乔安娜
的俄国佬!
想:
喔, 小
他起身前往近東, 裡想著
看来洛奇很小
老是让我情差
那是实情 小
我對實驗室有點戒
别担
由于他对我的恐惧不关
你真的, 真的很好
别担 , 不会留下什么疤痕
理治疗师
來一劑智健全的良藥
要你善大发?
!
我无理准备
你瞧 甜 你當時不在場 好嗎
为了不被邓肯的人发现 我们得小防备
如果她现在感到很快乐 那么我也会安
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. ความคิด โดยมีจุดมุ่งหมาย มีจุดประสงค์ ภาษาจีน
 2. โง่ ขาดความคิด ว่างเปล่า ภาษาจีน
 3. ปรัชญาของสำนักความคิดขงจื้อ ภาษาจีน
 4. ข้อคิด ความคิด วิธีการ ภาษาจีน
 5. จิตวิญญาณ หัวใจ ความคิดที่เฉียบแหลม ภาษาจีน
 6. กระแสความคิด ความคิด ภาษาจีน
 7. ครุ่นคิด ความคิด จิตใจ ภาษาจีน
 8. ภายในใจ ภายในความคิด ภาษาจีน
 9. รุมเร้า ความคิดครอบงำ ภาษาจีน
 10. ความคิด ภาษาจีน
心 หัวใจ ความคิด ความรู้สึก ภาษาจีน

ใส่ความเห็น