ตะลุย ฟูมน้ำ ภาษาจีน

涉 แปลว่า
(涉 อ่านว่า shè)

ตะลุย ฟูมน้ำ ภาษาจีน
พัวพัน(ถึง) เกี่ยวข้อง(ถึง) เกี่ยวเนื่อง(ถึง) ภาษาจีน
ก้าวก่าย แทรกแซง สอดแทรก ภาษาจีน 干
ที่ต้องสงสัย ภาษาจีน

ตัวอย่างประโยค 涉 ภาษาจีน

所以我才觉得 自己有义务干
我不应该干
真是长途跋
并且有履行这个牵到 20个不同组织的合约的义务
当然他要参与了 如果真有底细 那就及安全问题
当然, 这是一个女人, 他们不 歧视, 当及到滥用。
你认为葛布林总统 也有案吗?
可以确定的是, 所有牵的人员
ขาคู่退伍军牵屠杀事件ขาคู่
很快, 我将会险走进这些住在我家里的 恶魔和刽子手中
如果这正是某人不希望我们干的计划呢?
尼克松总统要我出面干越战…
大范围干
大家对沃特的情况不甚了解 不过他已因为
你在什么时候找到萨维林先生 交关于Facebook的创意?
我感兴趣的是及 埃里克·麦克利什的谈话。
嫌参与黑社会活动和洗黑钱
嫌故意妨碍公共安全
我不喜欢交这个词
那就不要干隱私了
及的其实是 赖氨酸的价格内定
你有尝试过和那位学生直接交吗?
最近一次和当面他交
你觉得爱德华多没有牵其中, 对吗 ?

ใส่ความเห็น