ใช้ ใช้สอย ประโยชน์ ภาษาจีน

用 แปลว่า
(用 อ่านว่า yòng)

ใช้ ใช้สอย ประโยชน์ ภาษาจีน
ไม่จำเป็นต้อง ไม่ต้อง ภาษาจีน 不
ใช้ การใช้ ภาษาจีน 使
มีประโยชน์ ที่เป็นประโยชน์ ภาษาจีน 有
เอาเปรียบ การใช้ ใช้ ภาษาจีน 利
เครดิต เงินเชื่อ ภาษาจีน 信
บัตรเครดิต ภาษาจีน 信
ผู้ใช้ ผู้ใช้งาน ภาษาจีน
อ้างอิง ภาษาจีน 引
จ้าง ภาษาจีน 雇
หมดเกลี้ยง ภาษาจีน
ยืม ภาษาจีน 借
การละเมิด ภาษาจีน 滥
สำรอง ภาษาจีน 备
ส่งผลกระทบ บทบาทเป้าหมาย ภาษาจีน 作
การใช้ การนำมาใช้ ภาษาจีน 采
การออกแรง ภาษาจีน
ไร้ประโยชน์ ภาษาจีน 无
มีประสิทธิภาพ ภาษาจีน 管
พิเศษ ส่วนบุคคล อุทิศตัว ทุ่มเท ภาษาจีน 专
ความมีประโยชน์ เป็นประโยชน์ ภาษาจีน
ใช้ได้เหมาะสม ใช้ประโยชน์ได้ดี ภาษาจีน 得
ใช้ประโยชน์จาก ภาษาจีน 充分利
โทรศัพท์สาธารณะ ภาษาจีน 公电话
ปฏิกิริยา การตอบโต้ ภาษาจีน 反作

ตัวอย่างประโยค 用 ภาษาจีน

我只想打拳来证明我不是废柴
叉子
我是个神职人员 我绝不会利谎言来苟且偷生
但我不那支, 是这支
但我不那支, 是這支
我要拿一個等下
來製作長矛和魚叉
但你令我觉得自己没有
牛肝菌, 因为这…
我不知道这机器怎么
嗯, 跟梵谷的框架一樣
我们古老的香料, 传统香料
正好是我的那種 因為
我说想要他的弓箭
之後再給你 不, 真的不
當運巴洛克風格的時候 我們要格外的注意
幻想代替現實
你應該說 零錢不找了
我是保羅 我想讓你電線抽我屁股
天知道我才不需要其它部分呢 看看他 没什么
因此, 我們必須充分利我們的生命
宝贝 把他带到你的密室 你的火辣转移他的注意力
不, 不打包了 我們會帶走的
現在 我負擔不起離婚的費 直到昨天

ใส่ความเห็น