ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

他 แปลว่า
(他 อ่านว่า tā)

เขา ภาษาจีน
พวกเขา ภาษาจีน
ของเขา พระชนม์ พระองค์ ภาษาจีน
อื่นๆ เพิ่มเติม ภาษาจีน 其
ผู้อื่น คนอื่น ๆ ภาษาจีน
เพศสัมพันธ์ ตายห่า ร่วมเพศ ภาษาจีน 妈的
พึงมี ภาษาจีน 们有
กีตาร์ ภาษาจีน 吉
ถูกฆ่า ภาษาจีน
ทรงอำนาจ ภาษาจีน 的力量
เขาเข้ามา ภาษาจีน 进来了
วิตามิน ภาษาจีน 维

ตัวอย่างประโยค 他 ภาษาจีน

会瞎掉吗 ?
我们见过弗兰克 叫我们过来的 找你商量事情
說26了嗎
听着, 的身体变成了树根 伸展开来形成了大地
带着我们转圈
任何人都會記得們結婚的日子
毁坏我的财产 抢我的火车 威胁别人不要坐我的火车
一直叫我過去
們最終還是誤入歧途
我逃出来了 们不可能关住我
来的时候
我不知道 我躲的地方看不到的脸
我们必须警告们 数十亿的人会灭亡的
们问的第一个问题是:
有样东西想让你们看看
們真的 我的意思是
要不是你想单枪匹马地跟们拼命
根據所學 恢復了正常的生命狀態
我也很喜欢 但是现在太过份了
一旦失去手下 就没有朋友了
们把我裤子揉成团了
把头皮给看看 猴子
把除了这里的人造重力场
们都杀光
嗯, 我們都知道該怎麼處理
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. เร็วเข้า ภาษาจีน
 2. แขก แขกผู้เข้าพัก ภาษาจีน
 3. ปัจจัยการนําเข้า ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ภาษาจีน
 4. ทางเข้า เข้าปาก (สินค้า)ขาเข้า ภาษาจีน
 5. เข่า ตัก ภาษาจีน
 6. ผู้สมัคร ผู้เข้าสอบ ภาษาจีน
 7. ฝากเงินเข้า ภาษาจีน
 8. เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ภาษาจีน
 9. เข้าประจำที่ เข้าประจำตำแหน่ง ภาษาจีน
 10. เขาเข้ามา ภาษาจีน
Topics:
他 เขา ภาษาจีน

ใส่ความเห็น