ด้วยตัวเอง ตัวเอง ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

自己 แปลว่า
(自己 อ่านว่า zìjǐ)

ด้วยตัวเอง ตัวเอง ภาษาจีน 自己
ตนเอง ตัวผมเอง อิฉัน ภาษาจีน 我自己
ของเราเอง เราเอง(สรรพนาม) ภาษาจีน 我们自己
สร้างตัวเอง ตั้งเนื้อตั้งตัว ภาษาจีน 建立自己
สถาปนาตัว ภาษาจีน 创建自己

ตัวอย่างประโยค 自己 ภาษาจีน

不如你当帮自己
我试图自己继续完成我的学业
就越覺得自己脫離了中國盒子
我对自己了解了很多
你何時開始相信自己是精神病學家的?
照顧好自己
没有 就我自己 哦 No. It’s just me. Oh.
有些人甚至会为了五千美元把自己的母亲给杀了
自己砍的
換作自己被折磨是什麼感覺?
你是否覺得崇拜自己比較明智
以你自己的身份
我是说 现在你是自己的英雄 别人也把你当英雄
或许你不在乎自己的命
一旦放纵自己 就无法停止
但你令我觉得自己没有用
甚至自己也茫然不知
但我喜歡 我自己就比較嘮叨
邮政局长, 准许我介绍我自己
看起來他知道自己在做什麼
这些都是你自己做的吗?
当我离开的时候 我觉得自己很糟糕…
但你自己说过的
人生总有自己的味道
自己找;你的靴子在前排了
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
自己 ด้วยตัวเอง ตัวเอง ภาษาจีน

ใส่ความเห็น