ฝรั่งเศส กฎหมาย ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

法 แปลว่า
(法 อ่านว่า fǎ)

ฝรั่งเศส กฎหมาย ภาษาจีน
ผู้พิพากษา ภาษาจีน
ไม่สามารถ ไม่ทันการ ภาษาจีน 无
วิธี วิธีการ ระเบียบวิธี ภาษาจีน 方
กฎหมาย ภาษาจีน
ศาล ตามกฎหมาย ภาษาจีน
ศาล ภาษาจีน
ฝรั่งเศส ภาษาจีน
ความคิด ภาษาจีน 想
กรรมวิธี ช่องทาง ภาษาจีน 办
ตุลาการ ศาลยุติธรรม ภาษาจีน 司
ถูกกฎหมาย ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ภาษาจีน 合
ไม่มีทาง ภาษาจีน 没办
กระทรวงยุติธรรม ภาษาจีน 司
ญัตติ กฎหมายฉบับร่าง ภาษาจีน
ผิดกฎหมาย ที่ผิดกฎหมาย ภาษาจีน 非
ทำผิดกฎหมาย ฝ่าฝืนกฎหมาย ภาษาจีน 犯
ศาลฎีกา ภาษาจีน 最高
วิธีการมอง ความคิดเห็น ทัศนะ ภาษาจีน 看
ขึ้นศาล ขึ้นโรงขึ้นศาล ภาษาจีน 在庭上
ทางกฎหมาย ศาล ภาษาจีน 庭的
ฟาโรห์ ภาษาจีน
ยอมรับไม่ได้ เหลืออด เหลือทน ภาษาจีน 无忍受
กฎหมาย ภาษาจีน 立
ฝ่าฝืนกฏหมาย ภาษาจีน 违

ตัวอย่างประโยค 法 ภาษาจีน

测试结果呢? 3组分别是索瑞罗
亲爱的 这是唯一的方
汤姆 , 我们都知道 这样违反隐私权
不能, 你也别这么做 这样违反
我知道, 但我认为它可能是合
在他離開之前 也接受了庭的訊問
真是西斯
來了 一條金槍魚 嫩炒蛋 式麵包 檸檬茶
是违
一旦放纵自己 就无停止
留存住珍愛的事物
为何你有那想?
我会想办
我需要助手 我需要自愿者 当然枪要很好
我觉得这可不是最好的处理方
這是違的 什麼?
我和她保证我一定守
我在國南部遇到的他 那時我正在賣冰棒
如果可以的话 有很多事我会有不 同的做
多么有意思的肮脏的想!
国总统会点哈珊特制的
我们必须无情地予以打击 你建议啥方?
我有办
当你背上背了两个氧气筒 却无呼吸…
他所代表的无无天
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. ญัตติ กฎหมายฉบับร่าง ภาษาจีน
 2. กฎหมาย ภาษาจีน
 3. การละเมิดของกฎหมาย การละเมิดกฎหมาย ภาษาจีน
 4. โรงเรียนกฎหมาย นิติศาสตร์ ภาษาจีน
 5. บริษัทกฎหมาย สำนักงานกฎหมาย ภาษาจีน
 6. ผู้บัญญัติกฎหมาย สมาชิกสภานิติบัญญัติ ภาษาจีน
 7. ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ภาษาจีน
 8. บทบัญญัติทางกฎหมาย บทบัญญัติของกฎหมาย ภาษาจีน
 9. ทำผิดกฎหมาย ฝ่าฝืนกฎหมาย ภาษาจีน
 10. กฎหมาย ภาษาจีน
法 ฝรั่งเศส กฎหมาย ภาษาจีน

ใส่ความเห็น