พื้นดิน ที่ดิน ภาษาจีน

地 แปลว่า
(地 อ่านว่า de)

พื้นดิน ที่ดิน ภาษาจีน
สถานที่ ภาษาจีน
โลก ภาษาจีน
ใต้ดิน ภาษาจีน
ที่อยู่ ภาษาจีน
ฐาน ภาษาจีน 基
ที่ดิน ภาษาจีน 土
ในห้องใต้ดิน ชั้นใต้ดิน ภาษาจีน 下室
นรก ภาษาจีน
พื้นดิน ภาษาจีน
พื้น ชั้น ภาษาจีน
สะเทือน สั่นสะเทือน แผ่นดินไหว ภาษาจีน
เหนือพื้นดิน ภาษาจีน
รถไฟใต้ดิน ภาษาจีน
ท้องถิ่น ในประเทศ ภาษาจีน 当
พรม ภาษาจีน
ตำแหน่ง สถานะ จุดยืน ภาษาจีน
แผนที่ ภาษาจีน
ท้องถิ่น ในประเทศ ภาษาจีน 本
เจ้าของที่ดิน ภาษาจีน
ปลายทาง ภาษาจีน 目的
อสังหาริมทรัพย์ ภาษาจีน
ภูมิศาสตร์ ภาษาจีน
ภูมิภาค ภาษาจีน
สถานที่ ภาษาจีน

ตัวอย่างประโยค 地 ภาษาจีน

約翰, 你心裡是否有個目的?
听着, 他的身体变成了树根 伸展开来形成了大
到最后 你的土还是会被征收
我不知道 我躲的方看不到他的脸
還好, 那是存錢的
要不是你想单枪匹马跟他们拼命
希望你不介意睡在板上
看到阿波罗·奎迪让当男孩有机会出赛
叫他们下狱吧
是谁答应爹 回家以后别吵他工作 ?
我們能去其他方嗎?
我不是星人?
这是彼得·杰森·奎尔 来自
某人 肯定把人认错了
尤拉, 你保证过你会跟我 平分每一个洗衣篮, 光明正大
理又沒有變化
我想最危险的
然后说 “ 爹 , 你真的瘦好多”
黏在結霜的
自由閒逛
哦, 对不起, 约翰早些时候打电话 说有关卖毯的人
毯的人?
是, 那是他出去時抽到我的
所有人听好 在它们落之前集中火力射击
一旦我们到达面 这些都不是问题

ใส่ความเห็น