ภิตติ จัดแบ่ง หาร คะแนน ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

分 แปลว่า
(分 อ่านว่า fēn)

ภิตติ จัดแบ่ง หาร คะแนน ภาษาจีน
นาที ภาษาจีน
ส่วน ส่วนหนึ่ง ภาษาจีน 部
โมเลกุล ภาษาจีน
เลิกกัน การแตกแยก ภาษาจีน
ส่วน เป็นส่วนหนึ่งของ ภาษาจีน 一部
ผู้ก่อการร้าย ภาษาจีน 恐怖
แบ่งปัน หุ้น ภาษาจีน
ร้อยละ เปอร์เซ็นต์ ภาษาจีน 百
การวิเคราะห์ ภาษาจีน
เต็มที่ มาก ภาษาจีน 十
แยก ภาษาจีน
การจัดสรร ภาษาจีน
มากเกินไป สุดเหวี่ยง ภาษาจีน 过
ตัวตน เอกลักษณ์ ภาษาจีน 身
เพียงบางส่วน เป็นบางส่วน ภาษาจีน 部
ตามลำดับ ภาษาจีน
การกระจาย การแพร่กระจาย ภาษาจีน
ซม. เซนติเมตร ภาษาจีน 公
นาที ภาษาจีน 钟。
การแยก หมวด ภาษาจีน
การจำแนก ภาษาจีน
อย่างเพียงพอ เต็ม เหลือล้น ภาษาจีน 充
เพนนี เงินเซ็นต์ ภาษาจีน 一
งวดการชำระเงิน งวดการผ่อนชำระ ภาษาจีน 期付款

ตัวอย่างประโยค 分 ภาษาจีน

是的 到四百萬 昨天晚上開的獎 原本可能更多
测试结果呢? 3组别是索瑞罗法官
我说过你们手时…
尤拉, 你保证过你会跟我 平每一个洗衣篮, 光明正大地
很多种类型
她的身体构造应该能让她再活几
鐘 都像是消防演習
他开颅状态躺在这50钟了
讓我們祈禱別再有人摻合進來 這樣就沒人我們的錢了
彩票獎金 我們認為不應該
我母亲喜欢和我享所有在她成长时喜欢的流行音乐
前一钟他还在上面 下一钟他就躺在地上
期付款吗?
蘭太太 蘭太太 你介意你丈夫和一個陌生人平這四百萬獎金嗎
都清楚了, 三点十 三点四十再对表
我今天要去爹那里吃饭; 我该告诉他我们居了?
每月期付款 不会很快花完
找回的钱的百之十
天知道我才不需要其它部呢 看看他 没什么用处
因此, 我們必須充利用我們的生命
那部是真的 校车司机怎么了?
你太有天了, 給我留下很深的印象 我真是太高興了
你是說 你真要和我平獎金
我也不十自在
人机离哈?
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. คะแนน เกรด ภาษาจีน
  2. คะแนน ภาษาจีน
  3. เกรด ความสำเร็จ คะแนน ภาษาจีน
分 ภิตติ จัดแบ่ง หาร คะแนน ภาษาจีน

ใส่ความเห็น