เมื่อ ช่วงระยะเวลา ฤดูกาล ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

时 แปลว่า
(时 อ่านว่า shí)

เมื่อ ช่วงระยะเวลา ฤดูกาล ภาษาจีน
เวลา ภาษาจีน
เวลา ภาษาจีน
ชั่วโมง ภาษาจีน 小
บางครั้ง ภาษาจีน 有
ในเวลานั้น ภาษาจีน 当
ควบคู่กันไป ในขณะเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน ภาษาจีน 同
ยุค ภาษาจีน
ชั่วคราว ภาษาจีน 暂
ชั่วประเดี๋ยว สักพัก ภาษาจีน 一段
เสียเวลา ภาษาจีน 浪费
ชั่วคราว ชั่ววูบ ภาษาจีน 一
ในเวลานี้ คราวนี้ ภาษาจีน 此
ทุกเวลา ไม่ว่าเวลาไหน ภาษาจีน 随
ในเวลานั้น ภาษาจีน 那个
เวลา ตลอดเวลา ทุกเวลา ภาษาจีน
ไม่มีเวลาแล้ว คลาดเวลา ภาษาจีน 没间了
ทันเวลา ภาษาจีน 及
ระยะเวลา วันเวลา ภาษาจีน
ชั่วคราว ภาษาจีน 临
แฟชั่น ภาษาจีน
ล้าสมัย สมัยเก่า ภาษาจีน 过
เวลาของเที่ยวบิน เวลาเที่ยวบิน ภาษาจีน 飞行
เวลาใด เมื่อใด ภาษาจีน 任何
ช่วงเวลา ยุคสมัย ภาษาจีน

ตัวอย่างประโยค 时 ภาษาจีน

你捡来那孩子我就告诉过你
我只需要一点点
而从那起 我就彻底觉醒了
等他来的
我意识到
我们终于追到它
我们在浪费
我们在等的候要做些什么?
也该是候了
他持续的间只会跟风干一块火腿一样久罢了
我说过你们分手
不行 , 每天看电视一小 这是规定
我平只在拳馆打 我不能赢大赛
间…
当我离开 年薪大概是 3 万 3 千元
哦, 对不起, 约翰早些候打电话 说有关卖地毯的人
可能是我们在煮的
好的 洛奇 暂放过鲍伯吧
正举行一场选举
宝贝像飞机那样大只 我两只手都在打他脸部断了骨
什么候的
开进去的候小心点 耗子
他花了很多的间陪比利
当他说他要为了罗南去摧毁一整个星球的
确认肿瘤不受影响?她那就死了
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. ระยะ ช่วง ภาษาจีน
 2. ฤดูฝน ในช่วงฤดูฝน ภาษาจีน
 3. ช่วงซบเซา ช่วงกิจการซบ้ซา ภาษาจีน
 4. ในช่วงฤดูหนาว ฤดูหนาว ภาษาจีน
 5. ช่วง ระยะ ภาษาจีน
 6. ช่วง พักหนึ่ง ช่วงพัก ภาษาจีน
 7. ในตอนเย็น ในช่วงเย็น ภาษาจีน
 8. ระยะการเดินทาง ช่วงวิถีชีวิต ภาษาจีน
 9. ขั้นตอน ช่วง ภาษาจีน
 10. ช่วงก่อนเหตุการณ์ วันก่อนวันหยุด ภาษาจีน
时 เมื่อ ช่วงระยะเวลา ฤดูกาล ภาษาจีน

ใส่ความเห็น