ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

哪 แปลว่า
(哪 อ่านว่า nǎ)

ซึ่ง ภาษาจีน
ที่ไหน ภาษาจีน
เอ้ย โอ้พระเจ้า ภาษาจีน 天
ที่ไหน ภาษาจีน
อันไหน ใคร ไหน ภาษาจีน
ใครบ้าง อะไรบ้าง สิ่งใดบ้าง ภาษาจีน
แม้เพียง ภาษาจีน
วันใด ภาษาจีน 一天

ตัวอย่างประโยค 哪 ภาษาจีน

我的发圈在里?马希拉!
或死亡, 看个比较早到
你们喜欢种支付方式?
弗兰克还好吧? 他在里?
这是里?
钱在
什么?里?
跑去里?
你想想他可能在呢?
欧洲的里?
一版的?
裏都別想逃
天啊 ! 好 , 我告诉你 你要知道妈咪去里 ?
我看看… 急诊室在里 ?
我们要去里? 不知道
你在家中房子裏隨便個角落都能聽
我觉得我怀孕了 Oh,天
你想知道昨天他离开你后去了吗?
回答我 现在全家人在里?
我们去里? 你喜欢里就
我斗胆问一句, 为何你里也不去?
他们把凯恩抓走了 噢 天… They got Kane.
我在里见到鞋子的?我忘记了
首先 你得告诉我们把钱藏在儿了
你從裡冒出來一個這麼不成熟和愚蠢的主意?
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. การหมิ่นประมาท ซึ่งทำให้เสียชื่อเสียง ภาษาจีน
 2. ซึ่งดึงดูดใจ ซึ่งน่าสนใจ ภาษาจีน
 3. ซึ่งไม่เห็นด้วย ซึ่งไม่ลงรอยกัน ภาษาจีน
 4. วันแซบบาธ ซึ่งเป็นวันสำคัญทางคริสต์ศาสนา ภาษาจีน
 5. บ่น ซึ่งจู้จี้ ภาษาจีน
 6. ซึ่งหมดเนื้อหมดตัว ภาษาจีน
 7. ที่อยู่ของคนหรือสิ่งของซึ่งสูญหายไป ภาษาจีน
 8. ปู่(ซึ่งเป็นอาของสามี) ภาษาจีน
 9. นั่นหมายความว่า ซึ่งหมายความว่า ภาษาจีน
 10. หวานซึ้ง ภาษาจีน
Topics:
哪 ซึ่ง ภาษาจีน

ใส่ความเห็น