ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

不 แปลว่า
(不 อ่านว่า bù)

ไม่ ภาษาจีน
ไม่ ไม่ใช่ ภาษาจีน
ไม่ไหว ไม่ได้ ไม่ทัน ภาษาจีน
ไม่ทราบ ไม่รู้ว่า ภาษาจีน 知道
ไม่จำเป็น ไร้ประโยชน์ ไม่ต้องการ ภาษาจีน
ทีท่า ภาษาจีน
ไม่รู้ ภาษาจีน 我知道
ไม่เก่ง ไม่ดี ภาษาจีน
ไม่ต้องการ ไม่อยาก คิดไม่ถึง ภาษาจีน
ฉันขอโทษ ขอโทษ ภาษาจีน 对
ไม่เลว ใช้ได้ดีทีเดียว ภาษาจีน
แม้จะมี โดยไม่คำนึงถึง ภาษาจีน
หลาก แตกต่าง นานัปการ นานาเนก ต่าง ต่างกัน ภาษาจีน
ไม่จำเป็นต้อง ไม่ต้อง ภาษาจีน
อาจจะไม่ เป็นไปไม่ได้ ภาษาจีน 可能
ไม่สามารถ ไม่อาจ ไม่ได้ ภาษาจีน
แค่เท่านั้น แต่ เพียงแต่ว่า ภาษาจีน
ไม่กล้า ภาษาจีน
ไม่ชอบ ภาษาจีน 喜欢
ใช้การไม่ได้ ไม่ไหว ไม่มีผล ภาษาจีน
ไม่ชัดเจน กำกวม ภาษาจีน
ขอโทษ(เรื่องเล็กน้อย) เขินอาย เกรงใจ ภาษาจีน 好意思
ไม่เท่าไร ไม่เท่าไหร่ ภาษาจีน
ไม่อยู่ ภาษาจีน
ไม่เข้าใจ ภาษาจีน 明白

ตัวอย่างประโยค 不 ภาษาจีน

要逃避
我只想用打拳来证明我是废柴
是的, 但是這值了多少錢
拳王是在最佳状态
我们都差多!
宾奇 我追了
他毁坏我的财产 抢我的火车 威胁别人要坐我的火车
这间屋是你一个人的
會是那個高尚的聖人警察吧
公司很多人很爽 因为我把这个客户交给你
我逃出来了 他们可能关住我
为什么过来跟她倾诉?
, 我拖到鎮上修就好
知道 我躲的地方看到他的脸
我改变了
我是个神职人员 我绝会利用谎言来苟且偷生
能, 嗯?
她為什麼嫁個她們鎮上的人
会太迟?
你看到了吗 Can you see her? No!
老實說, 我明天方便
想確定能能跟你一決高下
是你想单枪匹马地跟他们拼命
你到底说
奎尔 我被困住了 我到了米兰号那里
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. ไม่ ไม่มี ไม่ได้ ไม่เป็นไร ภาษาจีน
 2. ไม่ยุติธรรม ที่ไม่เป็นธรรม ภาษาจีน
 3. ไม่เหมือนเดิม เปลี่ยนแปลง ภาษาจีน
 4. ไม่มี ไม่ ภาษาจีน
 5. ยังไม่ ยังมิได้.. ภาษาจีน
 6. ไม่พบ หาย ภาษาจีน
 7. ไม่อนุญาต ภาษาจีน
 8. อาจจะไม่ เป็นไปไม่ได้ ภาษาจีน
 9. หลายเดือน ไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ภาษาจีน
 10. ไม่เพียงพอ ขาด ภาษาจีน
Topics:
不 ไม่ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น