ดิฉัน กระผม ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

我是 แปลว่า
(我是 อ่านว่า wǒ shì)

ดิฉัน กระผม ภาษาจีน 我是

ตัวอย่างประโยค 我是 ภาษาจีน

我是个神职人员 我绝不会利用谎言来苟且偷生
我是做美容的 相信我的判斷 行嗎
我是說, 也許我們離開以後
我是副手
我是来告诉你
我叫巴席 我是铁路公司派来的 这里要盖铁路了 你知道吗?
我是你的话 就会小点声 指控者
我是巴爾幹混血兒, 別管了
我是说 现在你是自己的英雄 别人也把你当英雄
我是说 你相信他是来帮助我们的吗?
我是瓦妮莎 波利的妻子
我是维姬·安德森 克朗先生
我是琳達·墨菲
您知道離婚要花多少錢嗎 我是說您離過婚嗎
要是你觉得我是真对那种女人感兴趣 那…
如果那樣…我是說 當世人都知道地球是圓的時
不过我是南泽西 没人喜欢跟南泽西打
一定是誤會 我是被邀請的
我是說 那樣我就有點什麼可以拿出來
我是保羅 我想讓你用電線抽我屁股
如果我是, 也許會比較容易
我是不是把氣氛挑起來了?
當我辦護照的時候, 我是一個學生 但現在我是一個公司總監
夫人我希望, 我是你的围巾
好了, 好了 我是玛格丽特
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ดิฉัน กระผม ภาษาจีน
  2. น้องเล็ก คำที่ใช้เรียกแทนตัวเองเพื่อแสดงความถ่อมตัว เช่น กระผม ดิฉัน ภาษาจีน
我是 ดิฉัน กระผม ภาษาจีน

ใส่ความเห็น