กิเลส ตัณหา ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

情 แปลว่า
(情 อ่านว่า qíng)

กิเลส ตัณหา ภาษาจีน
เรื่องราว เรื่อง ภาษาจีน 事
สถานการณ์ ภาษาจีน
ความชอบพอ เสน่หา ความเสน่หา ภาษาจีน 感
อารมณ์ ภาษาจีน 心
สติปัญญา ภาษาจีน
ความเห็นอกเห็นใจ ภาษาจีน 同
คนรัก ภาษาจีน
อารมณ์ ความรู้สึก ภาษาจีน
ความกระตือรือร้น ภาษาจีน 热
อารมณ์ไม่ค่อยดี อยู่ในอารมณ์ไม่ดี ภาษาจีน 心不好
อารมณ์สะเทือนใจ ภาษาจีน
เหี้ยม โหดร้าย ภาษาจีน 无
สื่อลามก ภาษาจีน 色
สิ่งที่สำคัญ สิ่งสำคัญ ภาษาจีน 重要的事
มีความรู้สึก ภาษาจีน 有感
สภาพ เหตุการณ์ ภาษาจีน
ความรัก ภาษาจีน 爱
การแสดงออก ภาษาจีน 表
คนรัก คู่รัก ภาษาจีน
สำนักงานข่าวกรองกลาง(ซีไอเอ) ภาษาจีน 中央报局
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ภาษาจีน 国家报局
น้ำใจของมนุษย์ที่มีต่อกัน น้ำใจของคน ภาษาจีน 人
อารมณ์ ความเชื่อมั่น; ภาษาจีน
สงสาร ขี้สงสาร เห็นใจ ภาษาจีน 有同

ตัวอย่างประโยค 情 ภาษาจีน

我们见过弗兰克 他叫我们过来的 找你商量事
身在费城令我充满爱国
除了和父母 及女性朋友的感
老是让我心
他很快就会下来 他派我们来找你商量事
那是实 小心
有很多事我不了解
但是有一件非常重要的事 那就是
小子 我唯一没有重视的事
不管怎么做 , 不要太绪化 不管那个男 的说什么
波塔男爵的婦就好得多
我還沒想過 事發生的太突然了
况将会比以前更加棘手
我们非常感谢你的热款待
真是姐妹
在我看来事并不是那么完美 弗朗西斯
我想这才是我最怀念的事
老人说, 但况变糟
整个形虽然很荒谬
我們知道她有人 不過竟然有兩個
我们必须无地予以打击 你建议啥方法?
有知者 请速与警察联系
你感觉如何? 没关系, 我们有紧急
我们该说清一件事
比亞西小姐 請控制一下
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
情 กิเลส ตัณหา ภาษาจีน

ใส่ความเห็น