กลับ หมุนเวียน หันกลับ ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

回 แปลว่า
(回 อ่านว่า huí)

กลับ หมุนเวียน หันกลับ ภาษาจีน
กลับมา กลับคืน ภาษาจีน
กลับไป ภาษาจีน
กลับมาแล้ว กลับมา ภาษาจีน 来了
คำตอบ ภาษาจีน
กลับมาถึงบ้าน กลับบ้าน ภาษาจีน 到家
ความทรงจำ การรำลึก การระลึก ภาษาจีน
กู้คืน นำกลับมา ภาษาจีน 收
กลับ กลับคืน ภาษาจีน 返
เพลง รอบ(ลักษณนาม) ภาษาจีน
การกู้คืน เรียกคืน กู้ ภาษาจีน
กลับ ย้อน รางวัล ภาษาจีน
ตอบ ภาษาจีน
เทียวไปเทียวมา ภาษาจีน 来
หันหลังกลับ รอสักประเดี๋ยวเดียว ภาษาจีน
ยินดีต้อนรับการกลับมา ภาษาจีน 欢迎
หวนนึก หวนคิด ภาษาจีน
ตอบคำถาม ภาษาจีน 答问题
ขากลับ การเดินทางกลับ ภาษาจีน
หลีกเลี่ยง หลบเลี่ยง ภาษาจีน
รำลึก ภาษาจีน 夺
ถดถอย กลับไปสู่สถานะการณ์เดิม ภาษาจีน
คิดย้อนหลัง จำได้ว่า ภาษาจีน 想一下
กลับมาเถอะ ภาษาจีน 来吧
ตรวจทาน หวน การทบทวน ภาษาจีน

ตัวอย่างประโยค 回 ภาษาจีน

克拉玛先生 , 答问题
尽量令入场观众值票价
我們總是在答愚蠢的問題
你收那句話
立即放下装置 到牢房里
以前我晚上來 你總是跑過來擁抱我
那個竊賊是怎麼事?
如果你今天到那裡
是谁答应爹地 家以后别吵他工作 ?
她会来的
至少等到你爸爸来接你
哈里, 你为什么不带杰米他母亲那? 带上钱
這都是追溯去的
他马上就来了
开车
我也许会
我三个合可打败他
菲利普太太 , 请答问题
去找你的主人吧
放下那条腿 你的牢房去!
你又再次到人間
我會很快來的
我觉得你今夜该家的, 所以我…
火箭 掩护卡魔拉到米兰号上
哈利 送我家好嗎?
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. กลับสู่พื้นดิน ภาษาจีน
 2. กลับหัวกลับหาง คว่ำ ภาษาจีน
 3. ดึงกลับ เอากลับ ภาษาจีน
 4. กลับไปทำธุรกิจ ภาษาจีน
 5. เที่ยวบินกลับเที่ยวเดินเรือกลับ ภาษาจีน
 6. ถดถอย กลับไปสู่สถานะการณ์เดิม ภาษาจีน
 7. ขากลับ การเดินทางกลับ ภาษาจีน
 8. หันขวับ หันหลังกลับ ภาษาจีน
 9. แทนที่จะ…กลับ… ภาษาจีน
 10. หันหลังกลับ รอสักประเดี๋ยวเดียว ภาษาจีน
回 กลับ หมุนเวียน หันกลับ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น