คอลัมน์ ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคำศัพท์ภาษาจีนทั้งหมด คลิกเลย!

柱 แปลว่า
(柱 อ่านว่า zhù)

คอลัมน์ ภาษาจีน

เสาหลัก แกนนำ ภาษาจีน 支

ตัวอย่างประโยค 柱 ภาษาจีน

翻译:

翻译: Hail Ronan! 黄字君 负空

站得笔直 和子一样直

圍繞你的五月追著自己的尾巴…

還在拔礦坑基嗎? 我爸沒說.

有空就去上香吧

我叫擎天

先生们 我来介绍我的朋友 擎天

擎天! 有敌情!

擎天

发动 擎天

那是擎天

他在子后面

擎天!

不 只有我会赢 擎天

擎天 我们救不了他

我是擎天

擎天 记得夏洛特·米樱吧

擎天 你自己说

来保护传送

我們圍繞五月, 追著自己的尾巴團團轉

铁丝网上 子上

我马上要跟擎天说话

你现在去给我找擎天

谁让我进来的 不如说是擎天

    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. แถว คอลัมน์ ภาษาจีน
Site Icon

ภาษาจีน แปลว่าอะไร หมายถึงอะไร คืออะไร ที่นี่มีคำตอบ

เรียนภาษาจีน เรียนรู้คำศัพท์จำเป็นกว่า 10000 คำ พร้อมประโยคภาษาจีนกว่า 300,000 ตัวอย่างภาษาจีน แปลว่าอะไร หมายถึงอะไร คืออะไรมีคำตอบ

Proudly powered by WordPress & SeedThemes