นาย คุณชาย ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

先生 แปลว่า
(先生 อ่านว่า xiānshēng)

นาย คุณชาย ภาษาจีน 先生

ตัวอย่างประโยค 先生 ภาษาจีน

克拉玛先生 , 回答问题
先生們, 我…
天啊 杰西先生 他真是可爱
克朗先生 你的行李票呢
但是先生 你们一公亩只出一块钱 我可是花了一公亩十五块钱买下来的
这位是豪尔先生 威尔 他叫汤玛斯·豪尔 是我们的好朋友
克拉玛先生 你录取了 , 恭喜
我跟你说过 杰西先生
克拉玛先生 你有没有误了截稿日 ?
我是维姬·安德森 克朗先生
麦考伊先生有话要说 他要把赏金加倍
我弄完了, 奧德曼先生, 祝你好運
詹姆斯先生?
這些不太重要 查庫圖先生
先生和我来
我穿著制服 不能反擊 先生
先生未經妻子同意
克拉玛先生 , 我很欣赏
女士们 先生们 今晚…
是的 先生 我知道那个地方
是的, 先生
好的, 先生
是的 先生
先生 你可以进去了
还有什么 先生?
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. คุณชาย ภาษาจีน
先生 นาย คุณชาย ภาษาจีน

ใส่ความเห็น