ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

正 แปลว่า
(正 อ่านว่า zhèng)

แง่บวก ภาษาจีน
จริง แท้ ที่แท้จริง ภาษาจีน 真
กำลัง ในขณะที่ ภาษาจีน
ปกติ ภาษาจีน
ที่ถูกต้อง ถูกต้อง ภาษาจีน
อย่างไรก็ตาม ภาษาจีน 反
เป็น…นี่เองที่… ภาษาจีน
ความยุติธรรม ภาษาจีน
พอดี ประจวบเหมาะ ภาษาจีน
เป็นทางการ ภาษาจีน
ที่ถูกต้อง ถูกต้องแล้ว ภาษาจีน 是确的
เที่ยงธรรม เที่ยงตรง ภาษาจีน
แก้ไข แก้ไขให้ถูกต้อง ซ่อมแซม ภาษาจีน 修
ที่กำลังจะเกิดขึ้น ภาษาจีน 在发生
ข้อแก้ไข ราชทัณฑ์ ทัณฑ์ ภาษาจีน 更
เที่ยงธรรม ยุติธรรม ภาษาจีน 公
ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ภาษาจีน 做确的事情
กลับไปทำธุรกิจ ภาษาจีน 言归
ด้านหน้า ภาษาจีน
ธุรกิจที่ถูกต้อง ภาษาจีน
ประกาศอย่างเป็นทางการ เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ภาษาจีน 式发布
ในเดือนแรก เดือนแรก ภาษาจีน
ในเวลาที่กำหนด ตามกำหนดเวลา ภาษาจีน
หงายหน้า เผชิญหน้ากับ ภาษาจีน
เพื่อนแท้ ภาษาจีน 真的朋友

ตัวอย่างประโยค 正 ภาษาจีน

但我在海滩修建一间夏季别墅
他根據所學 恢復了常的生命狀態
而且不
尤拉, 你保证过你会跟我 平分每一个洗衣篮, 光明大地
常人根本不会想吃别人!
是问题
常的生活
当时举行一场选举
好是我用的那種 因為
我要真的忏悔
是的 那是我所担心的
我在法國南部遇到的他 那時我在賣冰棒
我甚至知道你在觊觎我的位子 你的女士们的老大
我要走一下;现在开始下雨了; 如本该的幸运
在十七世紀, 我遇見了一個人
他们在通缉你 还有你兄弟
我真要杀的是撒诺斯
敬真的獵人
你啥意思啊? 你在演假装经的人
紐約的美好生活等著我們呢
他們並非真的使徒
是啊 我在剪紙恐龍呢
如一本近期的体育杂志所形容
你叫什么名字?你不是 调查局的, 反也无所谓
你說的大都
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
正 แง่บวก ภาษาจีน

ใส่ความเห็น