ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

果 แปลว่า
(果 อ่านว่า guǒ)

ถ้า ภาษาจีน 如
ผลไม้ ภาษาจีน
ผลลัพธ์ ผล ภาษาจีน 结
แอปเปิล ภาษาจีน 苹
นั่นเองค่ะ นั่นเอง ภาษาจีน
น้ำผลไม้ ภาษาจีน
ลูกอม ภาษาจีน 糖
ผล ภาษาจีน 效
ผลไม้ ภาษาจีน 水
ผล ผลพวง ภาษาจีน 后
เปลือก ภาษาจีน
กรรม ภาษาจีน 因报应
เบียด ติดขัด ภาษาจีน
เป็นผล ผลที่ได้ ภาษาจีน 结
จริงๆ เป็นเช่นนั้นจริง ภาษาจีน
ถ้าเป็นเช่นนั้น ถ้าเป็นแบบนั้น ภาษาจีน 如那样
มะม่วง ภาษาจีน 芒
ถ้าเป็นเช่นนั้น ถ้ามันเป็นแบบนี้ ภาษาจีน 如是这样
สาเหตุและผลกระทบ ภาษาจีน 因
วุ้น เยลลี่ ภาษาจีน
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ ภาษาจีน 分析结
ผลพวง ภาษาจีน 成
หากแม้ ถ้าหาก ภาษาจีน 如
เป็นผลดี ภาษาจีน 效很好
ผลลัพธ์สุดท้าย ผลสุดท้าย ภาษาจีน 最终结

ตัวอย่างประโยค 果 ภาษาจีน

我没搞错的话…
测试结呢? 3组分别是索瑞罗法官
你给我们找些椅子来坐
有人问你
是那样 谁还会想要我呢?
我告诉过你在餐厅喝汁 不准再把东西带到这里
你爱我
还要上诉 , 花费更多
你今天回到那裡
我杀了那个人
能让你在寒冷的晚上坐一整晚, 那他值600
你没工作 我们就没机会得到监护权
州长有个提议 如杰西党的人 杀了杰西的话
黑莓
你那样打阿波罗·奎迪 我们会被拉去坐牢
你不想让这个女人送死的话
啊, 如我有美國的護照就好了
她现在感到很快乐 那么我也会安心
我都起了床
喜欢肉?
普裏查德, 如你喜歡的話可以一起去
嗯, 如能保持健康而且不衰老
那樣…我是說 當世人都知道地球是圓的時
我知道什么 我一定会告诉你的
你想做个大男孩…
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ผลไม้ ภาษาจีน
  2. เครื่องปั่นผลไม้ ภาษาจีน
  3. ผลไม้ ภาษาจีน
果 ผลไม้ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น