เป็น กลายเป็น ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

成 แปลว่า
(成 อ่านว่า chéng)

เป็น กลายเป็น ภาษาจีน
ความสำเร็จ ประสบความสําเร็จ ภาษาจีน
เสร็จสมบูรณ์ ภาษาจีน 完
กลายเป็น ภาษาจีน
ผลสัมฤทธิ์ ความสำเร็จ ภาษาจีน
กลายเป็น ภาษาจีน 变
เป็นผู้ใหญ่ สุกงอม ภาษาจีน
สมาชิก ภาษาจีน
ผู้ใหญ่ วัยฉกรรจ์ ตลอดปี เป็นปีๆ ภาษาจีน
กลายเป็น ก่อตัว เป็นรูปเป็นร่าง ภาษาจีน 形
การก่อตั้ง จัดตั้งขึ้น สถาปนา ภาษาจีน
ผู้ใหญ่ ภาษาจีน
ไม่ได้ ไม่ถูกอนุญาต ใช้การไม่ได้ ภาษาจีน 不
เติบโตขึ้น โตขึ้น ภาษาจีน
ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาษาจีน
ผู้ใหญ่ ภาษาจีน 年人
องค์ประกอบ ส่วนประกอบ ภาษาจีน 组
สนับสนุน เห็นด้วย ภาษาจีน 赞
สังเคราะห์ การสังเคราะห์ ภาษาจีน 合
กำลังจะเป็น กำลังกลายเป็น ภาษาจีน 要
องค์ประกอบ ส่วนผสม ภาษาจีน
บรรลุผล ภาษาจีน 达
ไม่สำเร็จ ไม่ประสบความสําเร็จ ภาษาจีน 不
ถือเป็น คิดว่าเป็น ภาษาจีน 当
มีความสำเร็จ ภาษาจีน 有

ตัวอย่างประโยค 成 ภาษาจีน

听着, 他的身体变了树根 伸展开来形了大地
便被压缩为了浓缩的锭块
你这家伙 怎么突然变什么大圣人了?
我们就快功了
他们把我裤子揉团了
最后变
家也了難民營 老婆也不見了
了奥林匹克冠军
我试图自己继续完我的学业
好吧 也許我能因此為某些商品的代言人
那是他们历来最功的宣传活动
為系主任的機會
杖化了蛇
小球, 然後扔進海裏
我别无选择只能变英国车专家
我们
我母亲喜欢和我分享所有在她长时喜欢的流行音乐
進來吧, 見見家裏的新
进来吧, 见见家里的新
讓我為了她的追隨者之一
在宇宙形之前
芭芭拉 他们功了
你從哪裡冒出來一個這麼不熟和愚蠢的主意?
装扮我国之父乔治·华盛顿的模样
你就变危险人物
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. กลายเป็น ภาษาจีน
  2. กลายเป็นเพื่อน กลายเป็นเพื่อนกัน ภาษาจีน
  3. กำลังจะเป็น กำลังกลายเป็น ภาษาจีน
  4. กลายเป็น ก่อตัว เป็นรูปเป็นร่าง ภาษาจีน
  5. กลายเป็น ภาษาจีน
成 เป็น กลายเป็น ภาษาจีน

ใส่ความเห็น