มัน(สรรพนาม) ภาษาจีน

它 แปลว่า
(它 อ่านว่า tā)

มัน(สรรพนาม) ภาษาจีน
พวกมัน ภาษาจีน
เห็นทีจะ ภาษาจีน 看到
อื่นๆ ภาษาจีน 其
รับได้ ภาษาจีน 得到
ช่างเถอะ ภาษาจีน 忘了
เพราะว่ามันเป็น เพราะมันเป็น ภาษาจีน 因为
เป็นยังไง เป็นอย่างไร ภาษาจีน 怎么样

ตัวอย่างประโยค 它 ภาษาจีน

卻被這個國家給踐踏了
我們終於追到
你还把到处乱放?
他们有可能可以控制住
想象一下们并排在一起的样子 把们折叠在一起, 就像一对恋人
我们终于追到
我们想尽力将恢复原貌
我知道, 但我认为可能是合法的
会慢慢褪去的
我发现很硬又紧实
你认为怎么样….
和你那化合物混合 们结构相似
我们要把们放在湖边
你认为们会怎样? 会怎样?
们几乎坚不可摧
所有人听好 在们落地之前集中火力射击
他们一定把藏起来了 但是我会找到钱的
垫高个几尺
或阅读作为休息
我不應該看到來了的
他已经开颅了, 我们都要给安乐死了
看起来像什么? 们就像…
印第安文化 洗了 好吗?
他寫的, 都是謊言 每個字都是謊言
放置到这种设备里

ใส่ความเห็น