หลังจากที่ ต่อมา ภาษาจีน

后 แปลว่า
(后 อ่านว่า hòu)

หลังจากที่ ต่อมา ภาษาจีน
แล้วก็ แล้ว ภาษาจีน 然
หลังจากนั้น หลังจากนี้ ภาษาจีน 之
สุดท้าย ภาษาจีน 最
หลังจากนั้นเป็นต้นมา หลังจากนั้น ต่อมา ภาษาจีน 以
ด้านหลัง หลัง ภาษาจีน
ต่อมา ภาษาจีน
เสียใจ ภาษาจีน
ภาวะถดถอย ภาษาจีน 退
ข้างหลัง ด้านหลัง ภาษาจีน 背
ให้ท้าย จนถึงที่สุด ภาษาจีน 到最
ราชินี จักรพรรดินี ภาษาจีน 皇
ผล ผลพวง ภาษาจีน
อยู่ด้านหลัง ถอยหลัง ภาษาจีน 在
เบาะหลัง ที่นั่งด้านหลัง ภาษาจีน
วันมะรืนนี้ ภาษาจีน
ระยะหลัง ช่วงเวลาต่อมา ภาษาจีน
ถอยกลับ ถอยหลัง ภาษาจีน 退
ลูกหลาน รุ่นต่อมา ภาษาจีน
ล้าหลัง ความล้าหลัง ภาษาจีน 落
ไม่นานหลังจากนั้น ภาษาจีน 随
สนามหลังบ้าน ที่สวนหลังบ้าน ภาษาจีน
วันหลัง วันหน้า ต่อไป ภาษาจีน 日
หลังม่าน หลังเวที ภาษาจีน 幕
ภายหลัง หลังจากนั้น ภาษาจีน 事

ตัวอย่างประโยค 后 ภาษาจีน

到最 你的土地还是会被征收
但是我不能保证 这一切结束之
变成…
圈养在面的园子里
所以我跑過了皇大街 穿過弗拉特布什大街
是谁答应爹地 回家以别吵他工作 ?
我们会到达飞行甲板
他升官了
所以一定要等最去拿电池
面有一块框奈克斯电池 紫色的盒子 绿色的线
大家准备好了吗? 等到我说开门 你就开门 然躺下来
来我得到一些帮助…
说 “ 爹地 , 你真的瘦好多”
反对 , 庭上 , 我要求 原告律师最一句不列入记录
对 拳赛之那早上 你就像个大伤口
那帮强盗劫持火车就会去温泉镇
写下来 , 然看一看
我有 我从史密斯学院毕业
性致滿滿呢
我读的研究生
打拳最难受的 是之那早上
我会照你意思 关于手指的事
烤到肉串插拔出来是干爽的
等我们走 给他一杯水
你还得告诉我

ใส่ความเห็น